Också ett EU-val

Att det är nationella regeringar som blockerar möjligheten till en europeisk asylpolitik visar att riksdagsvalet också är ett EU-val, skriver två liberaler.

3 september 2018 09:00

”När jag flyger över Europa ser jag inga gränser”, sa en gång den tidigare tjeckiske presidenten Vaclav Havel. Samma sak gäller om Europa ska lösa de stora framtidsutmaningarna vi står inför i dag.

Klimatförändringar eller miljögifter stannar inte vid nationsgränsen. Plast i haven rör sig fritt runt hela jorden. En ambitiös svensk klimatpolitik är viktig, men vi når längre med en stark europeisk lagstiftning. De stora migrationsströmmarna vi ser i hela världen visar hur människor heller inte skyr några gränser för att fly förtryck, söka sig till frihet och få ett bättre liv. Det är bara med gemensamt europeiskt ansvar vi kan erbjuda ett värdigt mottagande och en lyckad integration.

Det blir allt mer uppenbart att det krävs mer samarbete inom Europa kring en lång rad frågor där vi ser en oroväckande utveckling.

Efter valet den 9 september kan riksdagen riskera att bestå av upp till en tredjedel ledamöter som vill att Sverige ska lämna EU. Till dessa ska läggas alla dem som utan att vara EU-kritiker är så passiva och visionslösa att de på ren slentrian motverkar alla försök att stärka och förbättra EU-samarbetet. Mot denna bakgrund är det avgörande att vi som vill värna och utveckla EU-samarbetet höjer våra röster och mer aktivt än tidigare visar på mervärdet av vårt medlemskap.

Sverige behöver mer EU – för klimatets skull. Vi Liberaler tror på en gemensam europeisk koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå. Med energiunionen kan EU sammanlänkas mer och vi kan lättare exportera el till länder som i dag är beroende av brunkol. Självklart ska vi i Sverige se till att bedriva en så offensiv politik som möjligt för att begränsa vår del i uppvärmningen av planeten. Samtidigt inser vi också att Sverige i globala mått är ett litet land som inte på egen hand kan lösa klimatkrisen. Vi måste agera internationellt och inom EU för att kunna maximera vår påverkan.

Ny teknik och innovation är en nyckel i klimatomställningen.

EU kan bidra genom stöd till forskning om omställningen till ett fossilfritt samhälle. Ett exempel på detta är forskningen kring strukturella batterier där Chalmers haft en ledande roll i ett av EUs stora gränsöverskridande forskningsprojekt som samlar ledande forskare från olika länder.

En stark EU-röst behövs i internationella klimatsammanhang. För att EU ska kunna fortsätta att vara kraftigt pådrivande i omställningen till ett fossilfritt samhälle globalt krävs att vi i handling visar att vi tar klimathotet på allvar men också att unionen kan tala med en tydlig röst i internationella sammanhang. Det var till stor del tack vare en samlad ansträngning från EU vid COP21 i Paris som vi lyckades ro i land ett globalt klimatavtal. Tack vare EU:s fortsatta stöd lever avtalet vidare trots Donald Trumps försök att sabotera processen. Vi vill fortsätta att stärka EUs utrikestjänst och se till att EU kan tala med en starkt och tydlig röst i internationella sammanhang.

Europeiskt samarbete krävs för att återupprätta en fungerande migrations- och asylpolitik.

I Europaparlamentet och i riksdagen har vi med kraft drivit att en framtida lösning ska bygga på gemensamt ansvar och en humanitär och pragmatisk grund. Vi måste tillsammans ta ansvar för skyddet av våra yttre gränser och se till att alla europeiska länder tar ansvar för människor på flykt och i behov av skydd. De lagliga vägarna till Europa måste förbättras för dem som vill arbeta och göra rätt för sig. Samtidigt måste det finnas möjligheter att sända tillbaka personer som inte har behov av skydd och som inte har rätt att uppehålla sig inom EU.

Skulle EU tillämpa de regler som en överväldigande majoritet av Europaparlamentet röstat för, men som ett fåtal av medlemsländernas regeringar blockerar, skulle EU kunna återupprätta en fungerande, rättvis och pragmatisk asylpolitik.

Att det är just nationella regeringar som blockerar möjligheten att nå fram till en europeisk asylpolitik visar tydligt att riksdagsvalet i september också är ett EU-val.

Att inte fler partier än Liberalerna prioriterar EU-frågor är i grunden ett demokratiskt problem. Det är helt centralt att nästa regering aktivt och målmedvetet driver på för en rättvis migrationsuppgörelse.

Stärkt samarbete i Europa erbjuder stora möjligheter för att möta framtida utmaningar inom en rad områden. Frihetskämpen Havel visste vad han talade om. För att ta tillvara på möjligheterna till samarbete krävs en regering som driver på och inte bara närmar sig EU-samarbetet med likgiltighet eller skepsis. Det är viktigt att komma ihåg att valet till riksdagen den 9 september i allra högsta grad är ett EU-val.

Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L)

Maria Weimer, riksdagsledamot (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!