Nytt svek mot svag grupp

4 juni 2014 14:50

Många personer med funktionsnedsättning lever på en ersättning under socialbidragsnivån, skriver Lisa Boëthius.

För att resa till Daglig verksamhet med av Uppsala kommun ordnad transport, betalar deltagarna en egenavgift liktydig med vad ett månadskort kostar. Det är pengar som kommunen tar in. Men det gäller bara för resor till och från daglig verksamhet – inte övriga resor som de med månadskort kan göra. Nu har busskortet höjts med 265 kronor till 790 kronor och gäller dessutom i hela länet, så orättvisan blir än större. Vänsterpartiet har drivit frågan om att denna avgift skall tas bort för att den endast gäller resor till och från Daglig verksamhet och framförallt för att många lever under existensminimum hela livet. Men också för att vi som arbetar har fått jobbskatteavdrag bland annat för att vi har extra utgifter för resor till och från arbete. Skatten för de med sjuk- och aktivitetsersättning har inte sänkts. Personer inom Daglig verksamhet har dessutom utgifter för alla andra resor de gör. För en ung man med funktionsnedsättning blir resekostnaderna för honom enligt hans föräldrar totalt 2 000 kronor i månaden. Enligt LSS-lagen skall personer som omfattas av denna lag kunna leva ett liv som alla andra. Med dessa utgifter uppfyller kommunen inte LSS-lagen.

De personer som går på Daglig verksamhet får för deltagande en habilitetsersättning. I Uppsala var den under tio år 40 kronor per dag. Vänsterpartiet har flera år drivit frågan om att denna ersättning skall höjas. Nämnden för hälsa och omsorg beslutade i våras att höja habilitetsersättningen med 16 kronor per dag bland annat för att kompensera för höjningen av resor till och från Daglig verksamhet. Av dessa 16 kronor går 14 kronor till den höjda avgiften för resor till och från Daglig verksamhet. Så höjningen av habilitetsersättningen blir endast 2 kronor per dag. Om man är heltid på Daglig verksamhet. För de som är där på deltid blir det en förlust.

Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet föreslog i nämnden för hälsa och omsorg att habilitetsersättningen skulle höjas med 24 kronor. Då skulle den faktiska höjningen bli tio kronor per dag, men för detta fick vi inte något gehör.

Att blanda ihop habilitetsersättningen med kostnader för resor till och från Daglig verksamhet är helt fel. Nu befann vi oss i den situationen och var tvungna att förhålla oss till det. Vänsterpartiets önskan vore att helt ta bort kostnaden för resor till och från Daglig verksamhet och att habilitetsersättningen skall vara 50 kronor för heltid. Men det lät sig inte göras då många personer inom Daglig verksamhet köper ett eget busskort för att bland annat för ta sig till och från Daglig verksamhet. Deras kostnad blir ju fortsatt 790 kr. Det den politiska majoriteten här försummat, denna gång i landstinget, är att införa ett lägre pris för de som har förtidspension, sjuk- eller aktivitetsersättning. Alla inom Daglig verksamhet har någon av dessa ersättningar.

Men majoriteten hade så bråttom att höja busskortet att man inte tittade på eller tänkte på konsekvenserna för denna grupp. Som vanligt är inte personer med funktionsnedsättnings väl och ve något man tar hänsyn till och bryr sig om. Eller helt enkelt glömmer bort. Oppositionen i landstinget har nu lagt ett förslag att denna fråga skall utredas. Personer +65 betalar för ett årskort 3 320 kronor. Man kan få denna kostnad uppdelad på 12 månader. Det borde ju självklart gälla även de som har någon form av pension även tidigare i livet. Och med ett billigare busskort för de med förtidspension, sjuk- och aktivitetsersättning kan man också ta bort kostnaden för resor till och från daglig verksamhet och se till att habilitetsersättningen blir 50 kronor per dag för heltid.

Liza Boëthius (V)
Nämnden för hälsa och omsorg och kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!