Ny skatt på bankanställda hotar jobben

Idén om en ny bankskatt rimmar illa med grundläggande skatteprinciper och kan få andra effekter än de avsedda, skriver Ulrika Boëthius (bilden) och Karin Pilsäter.

11 maj 1916 11:35

Finansminister Magdalena Andersson har tillsatt en utredning som ska lägga fram förslag på en ny bankskatt. Ett förslag är att skatten ska tas in i form av höjda arbetsgivaravgifter för finansanställda. Det rimmar illa med grundläggande skatteprinciper och hotar dessutom sysselsättningen.

Samtliga riksdagspartier har föreslagit hårdare beskattning av banksektorn. Bankerna anses till exempel vara skattemässigt gynnade i förhållande till andra företag eftersom det inte utgår någon moms på finansiella tjänster. I maj 2015 tillsattes en utredning som ska leda fram till ett förslag på hur denna bankskatt ska utformas. Ett förslag som utredaren ska pröva är en höjning av arbetsgivaravgiften för finansanställda, något som införts bland annat i Danmark.

Finansförbundet och TCO är kritiska till detta utredningsspår av flera skäl. Först och främst menar vi att en skattehöjning på arbete kommer att drabba de anställda i form av färre arbetstillfällen. Det danska Finansförbundet ser redan konsekvenserna av den höjda arbetsgivaravgiften och de beräknar att cirka 3 400 arbetstillfällen kommer att försvinna i den danska finanssektorn som en konsekvens av detta.

En höjd arbetsgivaravgift är fel väg att gå om staten önskar öka sina skatteintäkter från finansbranschen. Orsaken och matematiken är enkel. Blir det dyrare för bankerna att anställa kommer de att minska sin bemanning för att inte dra på sig ökade kostnader.

Den pågående digitaliseringen av finansbranschen kommer med all sannolikhet att leda till stora omstruktureringar och personalminskningar. I ljuset av denna utveckling vore det mycket olyckligt om det dessutom infördes en straffskatt på finansanställdas arbete. En sådan skattehöjning skulle ge finansbranschen ytterligare incitament till ännu hårdare rationaliseringar och flytt av arbetstillfällen till andra länder, vilket paradoxalt nog i förlängningen kan leda till lägre skatteintäkter.

En sådan utveckling drabbar även bankernas kunder som får betala priset i form av sämre personlig service. Bra rådgivning och bra service är en fråga om tid och resurser. Slimmade organisationer utgör ingen bra förutsättning för kompetent och kunnig rådgivning.

Förslaget rimmar mycket illa med den uttalade ambitionen om att vi ska ha ett skattesystem som är enhetligt och neutralt i förhållande till medborgarna. ”Straffbeskattningar” i form av skattehöjningar på enskilda yrkesgrupper riskerar att urholka förtroendet och legitimiteten för skattesystemet.

Ulrika Boëthius

Förbundsordförande Finansförbundet

Karin Pilsäter

Utredare TCO

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!