Nu stärker vi försvaret

Vi moderater har valt att ompröva och utveckla vår försvarspolitik, skriver riksdagsledamoten Marta Obminska.

13 oktober 2017 00:00

Ett försvar som förmår att skydda landets gränser är en del av det offentliga kärnuppdraget. Vi vill under en tioårsperiod succesivt öka resurserna för försvaret till två procent av BNP och samtidigt inleda en färdplan mot ett medlemskap i Nato.

Vi lever i en orolig omvärld. I globaliseringens dagar kan vi tydligt se att händelser på andra sidan jorden även kan få allvarliga konsekvenser för Sverige. Med hoten från Nordkorea och landets upprepade provokationer har kärnvapenhotet åter igen kommit upp på agendanSamtidigt kan vi se en försämrad säkerhetsbild runt Östersjön. Redan med invasionen av Georgien visade Ryssland prov på att de med våld var villiga att få sin vilja igenom.

Än allvarligare blev det när invasionen och annekteringen av Krim i Ukraina var ett faktum. Inte sedan andra världskriget hade Europas gränser ändrats med militärmakt.

Europa ser hotet och svarar därmed. Inte minst i Nordeuropa märks det en markant ökning där flera länder har åtagit sig att nå två procent målet och vissa är redan där. Tyskland och Norge ökar sina satsningar, Estland och Polen har redan uppnått tvåprocentsmålet och Lettland och Litauen kommer att uppnå det inom en snar framtid. Sverige bör följa efter i den utvecklingen.

Att ta ansvar för Sverige är att kunna ompröva tidigare fattade beslut när omvärlden förändras. Moderaterna har därför lagt om och utvecklat vår försvarspolitik inför den verklighet som vi möter.

Tre gånger har Moderaterna drivit fram ökningar till försvaret, som har förankrats i breda överenskommelser, vilket stärker försvarets möjligheter. Men mer måste göras. Därför kommer vi på vår arbetsstämma nu i veckan att söka mandat för att under en tioårstid succesivt öka resurserna till Sveriges försvar mot två procent av BNP.

I Moderaternas kommande budgetmotion presenterar vi dessutom en ytterligare budgetsatsning på försvaret, utöver försvarsuppgörelsen. Det är en resursförstärkning som ska gå till nödvändiga satsningar på såväl personal och materiel som på civilt försvar.

När vi ser hur antidemokratiska krafter bygger ut och moderniserar sitt försvar samt när hybridkrigsförning blir allt vanligare för att slå mot det öppna samhället kan vi inte bara ducka.Vårt samhälle och vårt fria liv är värt att försvara. Därför, när militära hot från närområdet tonar upp sig, ska vi stärka vårt försvar. När hot mot vårt sätt att leva tonar upp sig ska vi stärka vårt försvar.

Sverige och västvärlden lever enligt ett antal principer. Vi tror på mänskliga fri- och rättigheter och på ett rättssamhälle där alla står lika inför lagen, där vi har fri åsiktsbildning och rätten att uttrycka oss utan att riskera förföljelse, fängelse eller att bli dödade. Vi tror på demokratin som modell för att styra samhället och låta alla vara inkluderade. Nato är den militära allians som står upp för dessa värden. Sverige bör därför söka ett medlemskap.

Vi måste samtidigt komma ihåg att valet inte står mellan att antingen stärka Sveriges försvar eller gå med i Nato.

För att vara trovärdiga måste vi göra båda delarna. Moderaterna har valt att ompröva och utveckla försvarspolitiken. Vi vill under en tioårsperiod succesivt öka resurserna för försvaret till två procent av BNP och inleda en färdplan mot ett Natomedlemskap därför att säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra – för Sveriges och Uppsala läns bästa.

Marta Obminska

Riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!