Nej till RUT för läxhjälp

RUT-avdrag för läxhjälp förstärker segregationen, skriver Sanna Eliasson och Ermine Khachatryan.

23 november 2012 13:42

Den svenska skolan står inför stora utmaningar i dag. Vi ser en oroväckande utveckling med alltmer ökad skolsegregation och sjunkande elevresultat. Även utbildningens likvärdighet faller, enligt Skolverkets egen bedömning, och elevernas sociala bakgrundsfaktorer får allt större betydelse.

Detta är en utveckling som vi inte kan acceptera. Skolans misslyckande är samhällets misslyckande.

Det är därför ännu mer oroväckande att regeringen, nöjd med den pågående utvecklingen, lanserar ett nytt förslag om skatteavdrag för läxhjälp. Ytterligare ett förslag som, om det genomförs, kommer att fördjupa de redan befintliga negativa trenderna i skolan.

För oss är det en grundläggande princip att skolan ska ge alla elever en väl kvalificerad, likvärdig utbildning och därmed även lika förutsättningar att lyckas i livet. Föräldrarnas socioekonomiska förutsättningar får aldrig vara en avgörande faktor för barnens skolframgångar. En viktig förutsättning för detta är just att vi i Sverige har en solidariskt finansierad skola, där varje elev ska få sina individuella behov tillgodosedda.

Regeringens förslag om läx-RUT kommer att innebära att föräldrar med goda ekonomiska möjligheter kommer att kunna köpa skattesubventionerad privat läxhjälp för sina barn, samtidigt som det sker stora nedskärningar i skolan. Lärartätheten fortsätter att sjunka i dag och klasserna blir större vilket i sin tur gör det omöjligt för lärarna att ge varje elev det stöd och stimulans som han/hon behöver. Detta missgynnar de elever som inte har förutsättningar hemma för att kunna få privat läxhjälp. Konsekvensen kommer att bli en ännu mer segregerad skola och ökade klassklyftor i samhället.

Förslaget har fått skarpt kritik från alla håll. Lärarfacken är skeptiska, Skolverket bekymrat och landets kommuner oroliga. Även ekonomistyrningsverket har avstyrkt förslaget. Detta bekymrar dock inte regeringen och Anders Borg, men det bekymrar oss. Vi vill lägga resurserna på att förbättra den gemensamma skolan och se till att läxhjälp inte skall behövas utanför skolans verksamhet.

Sanna Eliasson

Ordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund i Uppland

Ermine Khachatryan

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund i Uppsala

UNT 26/11 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!