Nej till islamskt center

Sverigedemokraterna säger nej till ett islamskt center i Stenhagen, skriver David Perez.

20 augusti 2019 01:00

I september kommer Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala stå inför ett viktigt vägval. Det är då ett eventuellt beslut om ett nytt islamistiskt center i Stenhagen kommer att fattas. Röster har redan höjts från oroliga medborgare och det är inte utan skäl. Byggnaden kommer likna Uppsala moskén i dess storlek. Tanken är att det ska vara ett religiöst centrum för muslimer och i synnerhet medlemmar av Dawa-stiftelsen. Stiftelsen har tidigare berättat ibland annat UNT att de vill verka för att hjälpa unga muslimer att integreras i samhället. Det är ett behjärtansvärt mål men det har inte fungerat oproblematiskt i Uppsalas befintliga moské.

Personen bakom ansökan om bygglovet har tidigare figurerat som kassör åt Dawa-stiftelsen. Stiftelsen har kämpat under flera års tid för att komma till skott med projektet men har haft problem med finansieringen. Nu verkar det dock som det problemet löst sig, vilket väcker flera frågor. Inte minst om var dessa medel kommer ifrån.

Det islamistiska centret säger sig vilja komplettera verksamheten i Uppsala moské. Det var inte länge sedan som moskén bjöd in den kontroversielle Abu Raad och sedan vägrade ta avstånd från honom. En person som sägs vara en förebild för militanta islamister i Sverige. Detta under tiden som personer ur Dawa-stiftelsen figurerat i styrelsen för moskén. I en artikel som publicerades i Expressen den 2 maj i år, berättar imamen Abdalhaqq Kielan om att Abu Raad försökt ta över moskén i Eskilstuna med hjälp av medel från Saudiarabien och Qatar vilket är oroväckande. Ett liknande försök har tidigare skett vid moskén i Malmö enligt SVT:s Uppdrag granskning. En snabb uppskattning av byggnadens storlek visar att kostnaderna för projektet kommer vara omfattande. Vilket är imponerande för en relativt liten stiftelse. Frågan bör ställas om det är liknande medel som kommer finansiera det islamistiska centret i Uppsala?

Runt om i Europa har kritiska röster ifrågasatt finansieringen bakom moskébyggen. Framförallt för att pengarna ofta härstammar från Saudiarabien. Är det rimligt att ett land som har en av de strängaste tolkningarna av islam tillåts finansiera religiösa byggnader och hur kommer det påskynda integrationen i samhället när man har motsatta åsikter i frågor som bland annat gäller jämställdhet, konvertiter och likhet inför lagen?

Sverigedemokraternas uppfattning är att det ska råda religionsfrihet i Sverige och att det är en tydlig del av vårt demokratiska samhälle. Däremot motsätter vi oss islamismens inflytande på det svenska samhället och det är något som ska motverkas. När en ung kvinna i Uppsala mördas för sin rätt att älska och vara med vem hon vill är det ett kvitto på hur dåligt integrationen fungerat. När en tidigare miljöpartistisk politiker i Botkyrka är beredd att förkasta demokratin i hopp om att få en moskétomt är även det ett kvitto på hur dåligt integrationen fungerat, samt när medlemmar ur Socialdemokraternas ungdomsförbund i Malmö skanderar hur de ska krossa sionismen är det också ett kvitto på hur dåligt integrationen fungerat. Det är sannolikt att islamisterna bakom detta bygge inte kommer bidra till integrationen.

Bygglovsansökan specificerar separata ingångar med möjlighet till avskärmning. Detta i syfte att männen inte ska beblanda sig med kvinnorna under bönestunden. Tänk er själva tanken att man skulle uppföra en byggnad med en specifik rumsindelning efter etnicitet eller hudfärg. Något sådan skulle vara otänkbart i Uppsala idag och med all rätt. Låt oss inte bevilja bygglov till en byggnad som uppmanar till segregation mellan könen. Det hör inte helt enkelt inte hemma i ett modernt Uppsala.

David Perez

Vice ordförande SD Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!