När ska vänstern se sitt eget ansvar?

Studentkårer runt om i landet används som politiska megafoner för vänstern, skriver tre företrädare för Moderata studenter.

13 februari 2018 15:00

I debattartikelnStärk studentinflytandet” påstår debattörerna från SFS, S-studenter och Gröna studenter att det är politikerna som till stor del bär skulden för det minskade studentinflytandet kårerna har i dag. Men det är fel. Det yttersta ansvaret för kårernas problem beror inte på avskaffandet av kårobligatoriet eller diverse finansieringsmodeller, utan på att studenterna inte känner sig representerade av kårerna. I stället för att garantera studenterna en högkvalitativ och trygg studietid används studentkårer runt om i landet som politiska megafoner för vänstern. Varför ska skattebetalarna gå in och finansiera kårer som studenterna själva inte tror på?

Vi håller med debattörerna om att en finansieringsmodell där kårerna är beroende av lärosätenas ekonomi och goda vilja skapar en osund relation, där kårerna inte kan få vara oberoende. Men olikt debattörerna landar vi inte i att det var fel att avskaffa kårobligatoriet. Kårerna måste kunna vara fristående från lärosätena de granskar, vilket tyvärr inte är en självklarhet i dag. Detta beror precis som debattörerna påpekar på hur finansieringen ser ut. Men det går inte att skylla på avskaffandet av kårobligatoriet.

Att avskaffa kårobligatoriet var rätt och nödvändigt. Tidigare tvingades studenter vara med och finansiera en kår (med risk för att de annars inte fick ta examen) vars frågor och åsikter de inte höll med om. Det är ett system Moderata studenter är lättade över att vi lämnat bakom oss.

Anledningen till att många studenter har valt att lämna kårerna har varit för att de inte har känt sig representerade då kårerna inte driver relevanta eller studentnära frågor. I stället för att fylla sin funktion har kåren vid många högskolor och universitet kommit att bli en politisk megafon för vänstern. Politiseringen som har drivits på av vänstern har dessvärre underminerat och skadat möjligheterna till livskraftiga och funktionella kårer. Uppsala är tyvärr ett klockrent exempel. Tre nya kårer har bildats och tusentals studenter har valt att lämna Uppsala studentkår just på grund av vänsterns ovilja att lyssna på studenterna.

När nu debattörerna tillsammans i artikeln pekar ut riksdagen och regeringen som ansvariga för kaoset, som inte minst S-studenter har lagt grunden för, är det inte annat än pinsamt. I stället för att avkräva ansvar av andra borde vänsterns representanter på kårerna se och ta sitt eget ansvar. Att ge bidrag till kårerna kommer aldrig att lösa några problem, särskilt inte för en verksamhet studenter uppenbarligen inte tycker fyller någon funktion. Kårernas problem runt om i Sverige är i grund och botten att de saknar stöd av studenterna. Varför ska då skattebetalarna gå in och finansiera kårer som studenterna själva inte tror på?

Det är endast genom att fler studenter känner sig representerade och hörda vi kan få fungerande och livskraftiga kårer – inte genom statliga bidrag.

Greta Eulau
andre vice ordförande Moderata studenter

Ludvig Lundgren
ordförande Moderata studenter Uppsala

Lucas Ljungberg
förste vice ordförande Moderata studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!