MP står långt från landsbygden

Det är redan i dagsläget så dyrt med drivmedel att ingen sitter och åker för nöjes skull. Det skriver Claes Littorin från Landsbygdspartiet oberoende.

22 juli 2014 10:32

Maria Gardfjell (MP) ger i en replik till mig och "Landsbygdspartiet oberoende" just de svar som i många av fallen bevisar det som jag kritiserar dem för, nämligen bristen på verklighetsförankring. Även hos MP finns det saker som vi gemensamt strävar efter. Det är dock vägen dit som gör att MP:s politik för landsbygden rätt ner i diket.

Det är redan i dagsläget så dyrt med drivmedel att ingen sitter och åker för nöjes skull. Och de höjningar som kommer till stånd med en MP-influerad regering lär ödelägga än mer av svensk landsbygd, samt sänka den inhemska konkurrenskraften ytterligare. Detta leder, i sin tur, till ökad import, längre transporter, färre lokala arbetstillfällen, med mera. Cirkeln är sluten och den negativa effekten kommer fylla på städerna och öka segregationen mellan förorter och citykärnan.

Svensk natur är brukad sedan lång tid tillbaka, det är människan som har satt sin prägel på den. Alltifrån samerna med sin renskötsel i fjällvärlden, skogs- och mellanbygdernas kombinerade djur-, skogs- och åkerbruk, till de rena slättjordbrukens nyttjande av våra bördigaste åkrar. Vi har genom generationers slit ett långsiktigt och hållbart system, som förfinas allteftersom ny teknik och kunskap tillkommer. Detta ska vi vara stolta över och inte genom överförmynderifasoner reservatsbelägga svenska markägare, eller på grund av petitesser – utan verklighetsförankring – ge djurförbud till duktiga djurhållare. Allför många skräckexempel finns på detta.

Gardfjell anser inte att vargen är ett hot för det svenska lantbruket, utan att billig importmat är det. LPo anser att båda dessa – samt en hel drös med etablerade partier med MP i spetsen – är stora hot för det svenska lantbruket och landsbygden. Det är nästintill förödmjukande för det allt större antal får- och även nötbönder som i år har drabbats av en lavinartad ökning av antalet vargangrepp – även de som haft så kallade "vargstaket" – att få höra av MP att vargen inte är ett hot. Dessutom är den ett stort hot mot den biologiska mångfalden, vilket MP och de andra partierna kunde ha fått veta mer av om de hade tackat ja till Sveriges fäbodbrukares inbjudan att delta i en fäbodresa i verkligheten, vilket LPo:s riksdagskandidat Eva von Heideken gjorde. Men det låg ju nu i semestertider och var väldigt långt bort, så storstadspartierna kanske tyckte det var för besvärligt.

Sedan beträffande vårt nej till det femte jobbskatteavdraget, så menar vi att detta ska gå till att sänka pensionärsskatterna, inte till skolan, vilket är en kommunal angelägenhet idag.

Övrigt som bredband, landsbygsskolor, service på landsbygden, med mera, nämnde jag inte i min kritik mot MP eftersom ert program på dessa punkter är bra. Återstår dock att se – vid en eventuell valseger för MP – hur man kommer att agera i verkligheten. Det är ju just verklighetsförankringen som vi landsbygdspartister ifrågasätter främst hos er. Sedan får vi också se vilken prioritetsordning som ni har. En inte alltför vild gissning är att cykelvägar och rekreationsytor för stadsbefolkningen kommer väldigt högt på listan. Medan bredband, skolor, service och allmänt förbättrande åtgärder på landsbygden ligger långt ner hos er.

Claes Littorin, partiledare Landsbygdspartiet oberoende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!