MP skräddarsyr förslag åt SD

Genom att nu medverka till att skräddarsy förslag enligt Sverigedemokraternas önskemål har Miljöpartiet öppnat dörren för att ge SD precis det inflytande de tidigare har sagt sig vilja blockera. Det är olyckligt och ovärdigt.

22 oktober 2013 16:31

I dag debatterar riksdagen det initiativ de fyra oppositionspartierna gemensam tagit för att försöka stoppa regeringens budgetförslag där fler löntagare får behålla mer av lönen efter skatt.

Det är förvånande att Miljöpartiet, som hittills har varit en tydlig röst för tolerans och öppenhet, är en del av denna samverkan. Miljöpartiets samarbete med alliansregeringen gällande exempelvis migrationspolitiken har varit viktigt för att värna ett fortsatt öppet Sverige, och har begränsat Sverigedemokraternas inflytande.

Men genom att nu medverka till att skräddarsy förslag enligt Sverigedemokraternas önskemål har Miljöpartiet öppnat dörren för att ge Sverigedemokraterna precis det inflytande de tidigare har sagt sig vilja blockera. Det är olyckligt och ovärdigt.

Sverige har, till skillnad från många andra länder, möjlighet att använda de starka statsfinanserna för att stötta tillväxt och jobb. Alliansen satsar bland annat 20 miljarder kronor på att stärka hushållens ekonomi genom att göra det mer lönsamt att arbeta, sänka skatten för pensionärer, sänka a-kasseavgifterna samt förbättra bostadsbidraget.

Våra jobbskattelättnader ger sjuksköterskor, lärare och metallarbetare mellan 200 och 300 kronor mer i månaden, pengar som gör stor skillnad i många människors vardag. Det finns dessutom tydligt stöd, bland annat i internationell forskning, för att det leder till ökad sysselsättning. Oberoende bedömare som Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen visar att de hittills genomförda jobbskatteavdragen leder till drygt 100 000 nya jobb.

För att Sverige ska klara jobben i den internationella konkurrensen måste det löna sig att utbilda sig och att arbeta. Jobbskatteavdraget, som ger mest effekt för låg- och medelinkomsttagare, bör därför kombineras med höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt, för att uppmuntra utbildning och entreprenörskap. Totalt berörs ungefär en miljon löntagare av att brytpunkten höjs. Förslaget är en energiinjektion i ekonomin och ökar antalet arbetade timmar.

Att Miljöpartiet, tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier, motverkar förslag för jobb och tillväxt är allvarligt. Agerandet utmanar också det budgetramverk som tjänat Sverige väl i snart 20 år. Budgeten beslutas som en helhet där olika helhetsalternativ ställs mot varandra. Nu samarbetar oppositionspartierna för att, i strid med riksdagsordning och gällande praxis, bryta ut och ändra en del på inkomstsidan, vilket aldrig tidigare hänt.

Strategin att inte sky några som helst medel för att få till ett nålstick på regeringen påminner om hur extrema grupper agerar i USA, men borde vara något svenska partier höll sig för goda för.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin har vid flera tillfällen sagt att han aldrig kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Så sent som i september i kyrkovalet, där Miljöpartiet inte ställde upp, var Fridolin till och med beredd att rösta på helt andra partier enbart för att förhindra att Sverigedemokraterna skulle få inflytande.

Det är därför anmärkningsvärt att Miljöpartiet nu, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, skräddarsyr sina förslag för att de ska passa Jimmie Åkesson.

Från Alliansen har vi varit tydliga med att vi vare sig kommer samarbeta med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna. Det gäller fortfarande. Miljöpartiet och Gustav Fridolin har tidigare stått rakryggade och försvarat samma princip. Men i ivern att få till ett tjuvnyp mot regeringen är tydligen inga principer längre heliga.

Jonas Jacobsson Gjörtler
riksdagsledamot (M) i Finansutskottet
UNT 23/10 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!