MP-politik ger motsatt effekt

MP:s landsbygdspolitik baseras på teori som i verkligheten många gånger får motsatt effekt, skriver Claes Littorin.

2 juli 2014 12:10

Vi i Landsbygdspartiet oberoende (LPo), har kritiserat sittande regering en hel del beträffande landsbygdspolitiken. Helt logiskt, då de styrt i åtta år och inte presterat bra på det området. Nu med mindre än tre månader kvar till valet, så måste även oppositionen granskas hårdare.

MP vill kraftigt höja drivmedelspriserna så att ett boende och verkande på landsbygden kraftigt försvåras. I sin skuggbudget för 2013 föreslogs en milskatt för tung trafik på 14 kronor/mil, utöver mycket kraftiga höjningar av dieselskatten. Sedan vill de att 20 procent av all skog inte ska få avverkas förrän den är minst 140 år. Detta kommer drabba svensk skogsnäring hårt och sannolikt mindre, privata skogsägare extra hårt, eftersom de generellt driver ett miljövänligare och mer småskaligt skogsbruk än skogsbolag och stat.

Vidare vill MP ha ett totalt skydd av rovdjur, vilket innebär en ren katastrof för både djurägare och skogsägare. Ett vargrevir sänker marknadsvärdet på fastigheterna mycket kraftigt och älgen försvinner. Betesdriften kommer minskas radikalt och våra vackra, artrika hagmarker kommer förbuskas. Åtskilliga rödlistade arter i vår flora kommer utrotas.

På energisidan vill man fylla svensk landsbygd med vindkraftverk, låta staten ta hand om (eventuella) överskott som sedan ska återinvesteras i städerna. Språkröret Åsa Romson har sagt att under nästa mandatperiod ska minst två–tre kärnkraftsreaktorer avvecklas medan riksdagsledamoten Per Bolund (MP) vill exportera el till Baltikum. Här finns återigen den verklighetsfrånvända politiken, som kommer generera importbehov av smutsig kolkraft om vi går för fort fram som i exempelvis fallet med svenska djurskyddslagar. Där importerar vi i dag över 50 procent av vår mat på grund av att svenska livsmedelsproducenter slagits ut av billigt fulkött.

I Landsbygdspartiet oberoende (LPo) ser vi landsbygden som en stor tillgång för staden, inte en motsättning. Vi vill förbättra möjligheterna att leva och verka på landsbygden, vi vill att en del av de resurser som tas från landsbygden i energiuttag, eller råvaror ska stanna kvar i kommunen och användas för landsbygdsutveckling. LPo verkar för en ansvarsfull rovdjurspolitik med lokal förvaltning av de stora rovdjuren. Vi arbetar för öppna landskap, bevarande av landsbygdsskolor, lokalproducerad mat i skolor och äldrevård och säger nej till import och användande av GMO-produkter.

I stället för ett femte jobbskatteavdrag vill vi sänka skatten för pensionärer. Vi tror att skogen och de gröna näringarna är nyckeln till framtida energiförsörjning. Därför är det extra viktigt med stark livskraftig skog, som inte hämmas av restriktioner utan verklighetsförankring. Allt för att gynna en positiv landsbygdsutveckling som kommer både staden och landsbygden till gagn.

Vi anser att den politik som bland andra MP vill driva beträffande landsbygden, baseras på teoretiska grunder, som många gånger får helt motsatt effekt i verkligheten. En romantiserande bild av hur man önskar och tror att det ska bli, blir alltför ofta ett bryskt uppvaknande av hur det sen blev. Lite paradoxalt, så bor och verkar en kraftig majoritet av MP:s väljarbas inne i de större städerna, men vill hämma och bestämma väldigt mycket över den del av Sverige, som de enbart har teoretiska kunskaper om. LPo behövs på den politiska scenen, för att få landsbygdsfrågorna i fokus innan det är för sent! Vi är alternativet med sunt förnuft, som på ett balanserat sätt vill driva och verka för en långsiktigt livskraftig svensk landsbygd, anpassat efter verkligheten.

Claes Littorin
partiledare Landsbygdspartiet oberoende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!