MP plockar billiga poänger

Folkpartiet är positivt till sprututbyte men MP:s motion saknar finansiering, skriver Lina Norduist, Lena Lundberg och Kajsa Dovstad i en replik.

16 juni 2014 14:40

Johan Edstav och Malena Ranch, båda (MP), säger sig hoppas att Folkpartiet Liberalerna "tar sitt förnuft till fånga" (UNT 15/6) och bifaller deras motion om sprututbyten i Uppsala. Vi vill införa sprututbyte. Därför är Folkpartiet positivt till det förslag Landstingsstyrelsen lägger på landstingsfullmäktige i dag, tisdag. Miljöpartiets motion saknar finansiering. Den behandlar inte heller den övriga vård som behöver finnas runt sprututbytesverksamheten. I stället för att granska sina egna brister kommer Miljöpartiet med grundlösa anklagelser. Miljöpartiet tycks vara mer angeläget att plocka billiga politiska poänger än att faktiskt vilja förbättra vården.

Inte ens Miljöpartiets bundsförvanter Socialdemokraterna, som också de är positiva till sprututbyte, tycks uppskatta Miljöpartiets motion. I stället ställer sig även de bakom landstingsstyrelsens linje. Miljöpartiets förslag är helt enkelt för tunt. Vi vill inte bedriva plakatpolitik. Vi vill ta ansvar för landstinget och för missbruksvården.

Vad Miljöpartiet glömmer att nämna är att det förslag Folkpartiet ställt sig bakom i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Landstingsstyrelsen och dagens landstingsfullmäktige, innebär att resurser för sprututbytesverksamhet avsätts i budget redan 2016, och att det som återstår att göra tills dess är att utröna vilken övrig vård som behövs i anslutning till sprutbytet.

Sprututbyte, om det kombineras med mottagningsverksamhet, öppnar viktiga kontaktytor mellan missbrukare och hälso- och sjukvård och ger unika möjligheter till rådgivning, testning och information. Dessutom ökar möjligheten till rehabilitering för missbrukare som senare väljer att söka behandling. Detta innebär att vi ser vården omkring ett sprututbyte som en oerhört viktig del av god missbruksvård, och vi vill inte riskera den genom att skynda fram ofärdiga förslag. Vi är förvånade över att Miljöpartiet uttrycker sig som de gör om vår inställning till missbruksvård. Vore det inte mer konstruktivt att rikta sin energi mot de partier som INTE ser lika positivt på utsattas rätt till god sjukvård? Vi hoppas att detta är ett rent förbiseende av vikten av sammanhållen vård och inte ett tecken på att Miljöpartiet kan tänka sig att uppfinna konflikter för att vinna politiska poäng.

För Folkpartiet är det självklart att prioritera missbruksvården. Sprutbytesprogram för injicerande narkomaner anses av ledande forskare vara högprioriterat för att minska spridning av HIV och hepatit C. WHO, Röda Korset och FN stödjer sprututbyte, och Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet rekommenderar landsting och kommuner att införa sprutbytesprogram. För Folkpartiet Liberalerna i Uppsala län är det självklart att minska både lidande och överföring av svåra kroniska sjukdomar. Vi vill därför tillsammans med länets kommuner ansöka till Socialstyrelsen om att få införa sprutbytesverksamhet. Det har vi varit tydliga med såväl i media som i sammanträdesrum och även lämnat ett särskilt yttrande om i Landstingsstyrelsen så sent som för en månad sedan. Miljöpartiet borde skämmas som antyder annat.

Missbruk är en akut sjukdom och därför ska ingen behöva vänta på specialistvård. Många missbrukare lider av psykisk sjukdom och måste behandlas utifrån ett helhetsperspektiv. Folkpartiet anser att kunskapen om missbruk måste öka i primärvården, inte minst för att fånga upp missbrukare innan deras sjukdom ökar deras sociala utsatthet. Folkpartiet vill även satsa på en tillnyktringsenhet där berusade eller drogpåverkade människor kan få akut vård och hjälp för att ta sig ur sitt missbruk. Idag kan både berusade ungdomar och tunga missbrukare istället hamna hos Polisen som vare sig har sjukvårdsutbildning eller resurser för att hantera dem. Med en tillnyktringsenhet kan patienter, anhöriga och närstående få både råd, vård och stöd.

För samhället innebär stödjande vård stora hälso- och samhällsekonomiska vinster. I slutänden handlar det dock om att i alla har rätt till god hälso- och sjukvård. Det får inte injektionsmissbrukare utan att sprututbyte blir en integrerad del i den övriga missbruksvården.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP)

Lena Lundberg, landstingskandidat (FP)

Kajsa Dovstad, landstingskandidat (FP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!