MP är emot utveckling

Miljöpartiet säger nej till att utveckla Uppsala och saknar en modern miljöpolitik, skriver Fredrik Ahlstedt.

5 juni 2014 11:24

Just nu pågår budgetfullmäktige. Uppsala kommuns framtid diskuteras av de politiska alternativen. Mitt budskap är tydligt. I höst väljer Uppsalaborna mellan utveckling och avveckling. Med Nya moderaterna och alliansen kommer Uppsala att fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Nya moderaternas huvudmotståndare har länge varit Socialdemokraterna. Vi utser nu ytterligare en huvudmotståndare i höstens val. Miljöpartiet har för länge undgått granskning och för länge tillåtits växa i skuggan av en allt mer vilsen socialdemokrati. Nya moderaterna går nu på bred offensiv i Uppsala.

En kommunledning där miljöpartiet ingår kommer aldrig att kunna bedriva bra politik för Uppsalaborna.

Huvudorsakerna till detta är tre.

1. Miljöpartiet säger nej till att utveckla Uppsala. Miljöpartiet låtsas vara för en modern stadsutveckling. I själva verket är de emot såväl bostadsbyggande som näringslivsfrämjande åtgärder.

I Miljöpartiets budget för 2015 och framåt drar Miljöpartiet ner på kommunens ambitioner när det gäller näringslivsutveckling. De räknar också med kraftigt höjda avgifter för bostads- och byggföretag. Under den gångna mandatperioden har Miljöpartiet sagt nej till minst 400 bostäder. Allt tyder på att Miljöpartiet håller fast vid samma linje även framöver. För den som vill se både fler bostäder och fler grönområden är Nya moderaterna bästa alternativet.

2. Miljöpartiet säger nej till valfrihet i välfärden. Förra helgen gav Miljöpartiet ett tydligt besked inför valrörelsen. Skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska inte få existera i Sverige. Bara i vårt län innebär det nedläggning av 28 grund- och gymnasieskolor.

Ingen hänsyn är tagen till skolornas kvalitet eller uppskattning bland lärare, föräldrar eller elever. Driftsform är viktigare än kvalitet för Miljöpartiet. Vilket område blir nästa område där MP vill avskaffa valfriheten och framförallt kvinnors möjligheter att driva företag? Nya moderaterna står upp för det fria skolvalet och för valfriheten.

3. Miljöpartiet har inte en modern miljö- och klimatpolitik.

Förutom att miljöpartiet har en utvecklingsfientlig politik när det gäller bostadsbyggande, företagande, välfärd och besöksnäring, går de till val på en miljöpolitik som vänder modernisering och utveckling ryggen. Miljöpartiet går till val på en politik som innebär lägre tillväxt och som sätter avveckling framför omställning.

Här går en basal skiljelinje mellan en långsiktigt ansvarstagande politik som håller ihop, och en kortsiktig politik som inte tar ansvar för helheten. Nya moderaterna och alliansen har lyckats med att kombinera tillväxt, ökad sysselsättning och ett långsiktigt ansvarstagande för klimat- och miljö. Det vill vi fortsätta att göra.

Miljöpartiet har plötsligt börjat kalla sig för ett statsbärande parti. Ett parti med en sådan självbild måste kunna leverera en politik som håller ihop. Detta kan Miljöpartiet inte göra.

En kommun eller ett land som måste kämpa med sjunkande intäkter, neddragning av välfärdens kärnverksamheter och hög arbetslöshet riktar sällan fokus på det långsiktiga arbetet. I Uppsala kan väljarna vara säkra på att vi tar vårt långsiktiga ansvar, även om det inte finns en automatik i att god ekonomi leder till bättre miljö- och klimatarbete.

Fredrik Ahlstedt Kommunstyrelsens ordförande (M)

Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Ahlstedt