Missvisande att peka på sjuksköterskorna

Det är missvisande att använda specialistsjuksköterskor för att argumentera mot höjda skatter. Det är bara en bråkdel av dessa som tjänar så mycket att de berörs, skriver Viktor Wilson.

19 april 2017 15:00

debatt – replik

Janine Bichara (L), Kajsa Dovstad (L) och Madeleine Grenå skriver (unt.se/debatt 18/4) om att höjningen av marginalskatten i regeringens budgetförslag slår mot sjuksköterskor.

Jag finner det missvisande att sjuksköterskor används som ett exempel för att argumentera mot höjda skatter för höginkomsttagare, och som medlem i Vårdförbundet Uppsala finner jag det bedrövande att förbundets ordförande gör sig till del av detta.

Debattörerna skriver att alla med en inkomst på minst 38 200 berörs av den höjda marginalskatten. Vårdförbundet egna statistik visar att 80 procent av specialistutbildade sjuksköterskor ligger på en grundlön på mellan 27 700 kronor och 35 800 kronor.

Det är med andra ord bara en bråkdel av specialistsjuksköterskorna som överhuvudtaget berörs.

Den överväldigande majoriteten av dem som tjänar över 38 200 kronor jobbar snarare i det privata näringslivet, de är män och de jobbar inte i välfärdssektorn. Det är dem marginalskatten handlar om, inte en i sammanhanget försvinnande liten grupp högavlönade sjuksköterskor. Majoriteten av sjuksköterskornas löner betalas med skattemedel, och då måste någon betala. Skattehöjningar ökar skatteintäkter oavsett vad någon ekonomiprofessor med koppling till Svenskt näringsliv hävdar.

Utan skatteintäkter kommer lönegapet mellan privat och offentlig sektor aldrig slutas.

Jag kan heller inte förstå varför man argumenterar om lönespridning som ett egenmål i sig. Som situationen är idag på våra sjukhus och kommunala boenden förväntas nyexaminerade sköterskor efter en till två månader ha ansvar för samma antal patienter/brukare som sina erfarna kollegor. I få yrken ställs sådana förväntningar på nya, något som leder till svår stress för nyexaminerade sjuksköterskor.

Lön ska ges efter ansvar. Till dess att kraven på nya sjuksköterskor nått en rimlig nivå förtjänar de höga ingångslöner.

Vårdförbundet borde fokusera att förbättra lön och arbetsvillkor för flertalet av sina anställda, inte argumentera mot statliga skattehöjningar som endast berör en bråkdel av sina medlemmar.

Liberalerna borde sluta använda sjuksköterskor som förevändning i sin ekonomiska politik för ökad ojämlikhet.

Viktor Waldau, legitimerad sjuksköterska, ersättare (V) sjukhusstyrelsen samt regionfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!