Magplask av Wikström och EU

Cecilia Wikström (L) blev en symbol för parlamentets vanmakt då hon valde att ta en selfie med Mark Zuckerberg, skriver Amelia Andersdotter.

11 juni 2018 15:00

Den 22 maj skulle EU-parlamentet, med Uppsalas egen Cecilia Wikström (L) i spetsen, ställa Mark Zuckerberg från Facebook till svars för dataskyddsavtal, fake news och politisk reklam. Men utfrågningen blev ett magplask.

Internationell press riktade hård kritik mot parlamentet. De framstod som fån. Vad än utfrågningen åstadkom, bidrog den inte till ansvarsutkrävande från ett av världens största företag.

Cecilia Wikström blev en symbol för parlamentets vanmakt då hon valde att ta en selfie med Mark Zuckerberg.

Facebooks vd hade, genom att visa sig i Bryssel men inte i brittiska House of Commons, markerat att EU är en maktfaktor att räkna med. Men de flesta tyckte inte att Cecilia Wikströms selfie var uppvisning i makt och ansvar. Hon uppfattades i stället som groupie, och fick stark kritik på twitter från européer som förväntat sig bättre.

Skamligare ändå är att Wikström, en svensk pro-europeisk liberal, blockerat konton på Twitter som var missnöjda med att hon tog en selfie med Zuckerberg, i stället för att ställa Zuckerberg till svars.

I Zuckerbergs hemland, USA, har politikers blockering av meningsskiljaktiga kommit att ses som ett brott mot konstitutionen.

I Sverige och i EU får man dock blocka. Här tar sig politiker rätten att bete sig omdömeslöst och gömma sig från kritik. Men det är ynkligt.

Ska Liberalerna vara för EU måste de också kunna axla det ansvar som ett europeiskt representantskap innebär.

Inte underdånigt svärma framför internationella företagsledare och avskärma sig från medborgare som i stället vill se ansvarsutkrävande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!