LRF Mjölk fel ute om GMO

Tyvärr är LRF Mjölks kontroversiella vändning ännu en seger för den internationella lobbyn som arbetar för att öppna upp marknader för GMO-grödor världen över. Det skriver Francisco Contreras.

2 maj 2014 11:59

LRF Mjölks beslut att upphäva mejeribranschens gemensamma policy om GMO-fritt foder medför en ökad osäkerhet för de svenska konsumenterna och är ett steg i fel riktning för matsäkerheten i världen. I september 2013 lät det annorlunda, då menade LRF Mjölk att ”den svenska mjölken som produceras med ett GMO-fritt och närproducerat foder har ett stort förtroende bland våra konsumenter” och att utgångspunkten för GMO-fritt foder är en ”försiktighetsprincip mot människors hälsa, djuren och miljön”. Så vad har förändrats sedan 2013?

Tyvärr är LRF Mjölks kontroversiella vändning ännu en seger för den internationella lobbyn som arbetar för att öppna upp marknader för GMO-grödor världen över. Bakom lobbyn för GMO-grödor finns storbolagen inom livsmedelsindustrin, som Monsanto och DuPont, vilka praktiskt taget kontrollerar all GMO-soja som används som djurfoder.

LRF väljer nu att ge vika för Monsanto och överge försiktighetsprincipen när det gäller GMO, trots bristen på pålitlig forskning som kan påvisa hur genmanipulerade grödor påverkar människokroppen och den biologiska mångfalden. I Argentina och Paraguay, två av världens största exportörer av GMO-soja, finns en mängd dokumenterade fall av GMO-sojans negativa inverkan på människors hälsa, vatten och mark. I Argentina, världens tredje största sojaproducent, har forskare upptäckt att antalet cancerfall i den sojaproducerande provinsen Santa Fe är två till fyra gånger högre än i resten av landet. Dessutom finns en hög frekvens av sköldkörtelrubbningar och respiratoriska sjukdomar i provinsen.

Rapporter från FAO och andra internationella organ visar att storskaligt jordbruk med monokultiver som GMO-grödor ökar markkoncentrationen och de sociala och miljömässiga problemen samt motarbetar matsäkerheten i världen. I Paraguay, som odlar genmodifierade sojabönor på 93 procent av sin areal och exporterar 98 procent av sin produktion, trängs småbrukare undan från sin mark för att ge plats åt GMO-sojaplantager. Det leder till ökade markkonflikter, militarisering, förföljelse och mord på lantarbetare och småbrukare.

LRF Mjölk gör felet att begränsa GMO-foder till en fråga om pris och marknad. Varken försiktighetsprincipen, hänsyn till de svenska konsumenterna, forskningens senaste rön, småbrukarnas rapporter eller FAO:s varningar verkar bita på LRF Mjölk:s plötsliga vändning för GMO-soja. Vi anser att den svenska mejeribranschen måste utkrävas ett globalt ansvar och inte tillåtas ignorera negativa sociala och miljömässiga effekter av GMO-grödor.

Vi hoppas nu på att de enskilda mjölkproducenterna själva inför en egen policy för GMO-fritt foder. Vi välkomnar därför Arlaböndernas beslut att fortsättningsvis vägra ge mjölkkorna genmanipulerat foder. Vi uppmanar LRF Mjölk och mejeribranschen att tänka om och att ta till sig rapporterna från både världens småbrukare och de internationella organen som visar på konsekvenserna med GMO-foder. Vi förutsätter också att de mjölkproducenter som ändå väljer att utfordra svenska mjölkkor med genmanipulerad soja offentliggör detta och GMO-märker sina produkter.

Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!