Locka hit ungdomarna

Uppsala läns bristande attraktivitet måste åtgärdas, skriver företrädare för Centerpartiet.

31 augusti 2019 06:00

Det finns ingen ursäkt för Uppsala läns kommuner om ungdomar väljer att flytta till en annan kommun. En kommun som ska vara attraktiva för unga måste ta klimatutmaningarna på allvar, erbjuda en god utbildning med hög kvalitet och ha ett väl fungerade företagsklimat för att kunna ge alla unga en chans till en hållbar framtid med god utbildning, goda chanser till jobb.

Nyligen släppte Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) sin framtidsrapport. Rapporten rankar Sveriges 290 kommuner i frågor som är avgörande för unga: företagsklimat, miljö, och utbildning. Tre väletablerade rankingar användes för att skapa ett medelvärde för alla kommuner. Därefter rankades kommunerna. För Uppsala läns kommuner är rankingen ingen rolig läsning. Knivsta blev bäst i länet på plats 22. Uppsala kommun återfinns på plats 115, Heby på plats 160 och ingen av de resterande 5 kommunerna fanns bland de 200 främsta. Även fast flera kommuner tar ledartröjan inom en eller flera specifika kategorier blir det tydligt att mycket arbete återstår i länets kommuner.

Miljö- och klimatfrågorna är något som oroar och engagerar ungdomar i allt större utsträckning. I länet är det Uppsala som tar täten i arbetet som placerar sig på plats 12 i miljökategorin och Enköping är i botten på plats 240. Det blir tydligt att fler kommuner behöver följa Uppsalas exempel och stärka sitt miljö- och klimatarbete. Genom satsningar på nya innovationer, hållbara transporter och en grön skatteväxling som Centerpartiet föreslår finns det stora möjligheter att vända den mörka utveckling vi idag ser med exempelvis ökade utsläpp.

En god utbildning är en nyckel för att i framtiden kunna försörja sig. Det är skolans viktigaste uppgift att ge samtliga barn och unga oavsett bakgrund en jämlik chans att lyckas i framtiden. Trivs man inte i skolan som ung kommer man med säkerhet inte heller att trivas i sin kommun och med säkerhet inte vilja sätta sina barn i samma skola. Skolorna i länet ligger långt efter. Främst bland länets kommuner i utbildningskategorin var Knivsta på plats 107 och längst ner Tierp på 289. Detta är inte tillräckligt bra. Centerpartiet vill därför förbättra de insatser som riktas särskilt till de elever som inte når kunskapsmålen. Samtidigt behöver målen vara tydliga och resultaten följas upp. För detta krävs skickliga lärare med god arbetsmiljö som får stöd och utveckling i sitt arbete.

Det är företagen som skapar jobben. Finns det därför inte ett tillräckligt gott företagsklimat i länets kommuner kommer inte företag kunna etablera sig, växa och anställa. Finns det inte arbeten kommer man som ung behöva söka sig någon annanstans och flytta. Därför är jobb och företagande en så viktig fråga för Centerpartiet. I länet halkar kommunerna efter. Endast Knivsta placerade sig bland de 50 bästa i företagsrankingen. För att förändra och förbättra behöver kommunerna jobba bättre ihop med företagen. Bättre dialoger och förenklade tillståndsprocesser behöver till. Samtidigt som Centerpartiet nationellt även drivit på för lägre kostnader för att anställa vilket även nu blir verklighet den första augusti när arbetsgivaravgiften för unga upp till 23 år sänktes.

För att ungdomar ska kunna se framåt till en ljus och välkomnande framtid i vårt län måste kommunerna göra kraftansträngningar för ett bättre miljö- och klimatarbete, bättre skolresultat och ett blomstrande företagsklimat. Med många nya Centerpartistiska ledningar i flera av länets kommuner och med våra nationella förslag har Uppsala läns unga en ljusare framtid att vänta.

Solveig Zander

riksdagsledamot Uppsala län (C)

Olle Romlin

ledamot i CUF:s förbundsstyrelse och förtroendevald i Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!