Litar du på chefen?

Att man inte litar på att chefer står upp för alla medarbetare kan skapar rädsla och dålig stämning på jobbet, skriver Göran Arrius.

26 mars 2019 03:00

Bara drygt hälften av Sveriges akademiker tror att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt på jobbet.

Samtidigt upplever sju av tio tillfrågade akademiker att rasismen i samhället har ökat de senaste fem åren.

Det är alarmerande siffror. Arbetsgivarna måste i högre grad ta sitt ansvar för allas rätt att vara sig själva på jobbet.

Undersökningsföretaget Novus Opinion har på uppdrag av Saco frågat landets akademiker om klimatet på arbetsplatserna. Omkring 40 procent av de tillfrågade personerna upplever att det skulle vara problematiskt för någon att komma ut som homosexuell på arbetsplatsen.

Bara 55 procent tror att chefen skulle agera om någon i gruppen drog ett rasistiskt eller sexistiskt skämt. 30 procent är osäkra och 16 procent svarar nej. Det är ett resultat som sticker i ögonen.

Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna kan skapar rädsla och dålig stämning på jobbet. Det borde oroa arbetsgivarna, då trygga medarbetare också är effektiva medarbetare.

Många arbetsplatser går numera aktivt i bräschen för jämställdhet och mångfald.

Det är positivt, men siffrorna visar att det inte räcker. Fortfarande vittnar många medarbetare om utbredda tystnadskulturer.

På arbetsplatser handlar det till stor del om vilken kultur som råder i organisationen. Här är arbetsgivarens inställning A och O.

Varje chef eller företagsledare har ett personligt ansvar för att själv säga ifrån och att uppmuntra medarbetarna att göra detsamma när någonting skaver.

Under metoo-hösten förklarade Svenskt Näringslivs dåvarande vd Carola Lemne att i princip alla företag som hon känner till arbetar aktivt mot trakasserier. Det kanske stämmer i sak, men det räcker inte. Det är arbetsgivarnas ansvar att se till att organisationens värdegrund blir mer än ett ord på papper.

Att verka för en inkluderande arbetsplats är inte ett engångsjobb – det är ett ständigt pågående arbete varje dag, i varje situation.

Saco menar att alla har ett ansvar för inkluderande arbetsplatser. Det är ett är ett arbete som måste göras tillsammans. Arbetsgivarna har dock ett ansvar att agera mer konkret och systematiskt. Belöningen blir arbetsplatser där idéer får friare spelrum och kompetenta personers tankar och idéer inte sållas bort av fördomar.

Nu är det på tiden att även arbetsgivarna växlar upp arbetet mot trakasserier och begränsande stereotyper.

Alla människors kunskap ska tas tillvara och ingen ska bli diskriminerad på arbetsmarknaden.

Till exempel måste Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting ta frågan på allvar och få sina medlemmar att agera. Saco ser fram emot att höra vd Jan-Olof Jackes och ordförande Lena Mickos lösningar.

Fakta

För att fler ska kunna utöva civilkurage ger Saco konkreta tips som alla kan göra för en mer inkluderande arbetsplats:

1. Läs på

2. Lyssna (utan att ifrågasätta)

3. Lyft frågorna med andra i din ställning

4. Lär dig om dina omedvetna fördomar

5. Synliggör de som sällan får ta plats

6. Säg ifrån

7. Se över ditt språk

8. Orka vara obekväm

9. Stötta andra som säger ifrån

10. Lär dig av andra

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Arrius,