Liberalernas experiment misslyckades

Höjd kvalitet och individanpassning ersätter gammalt marknadsexperiment, skriver Ulrik Wärnsberg m fl i en replik till Mohamad Hassan om SFI.

13 juli 1916 13:37

Den som läser SFI eller annan vuxenutbildning ska få sina studier anpassade efter sina egna behov och förutsättningar. Tillsammans med höjda krav på kvalitet är det vår viktigaste politiska prioritering. Därför skrotar vi nu det experiment med marknadsmodell inom SFI som tidigare högerstyre införde i Uppsala. Det fungerade dåligt då, och än sämre idag med de nya krav och förutsättningar som ska prägla SFI och övrig vuxenutbildning.

I en debattartikel i UNT den 11 juli ondgör sig liberalernas Mohamad Hassan över att vi från den rödgröna majoriteten i Uppsala överger en modell för SFI som från första början varit präglad av problem. Det var under den föregående mandatperioden som Liberalerna bidrog till att införa ett system där privata och andra externa utförare av SFI skulle tävla med varandra om att locka till sig deltagare. Den som lyckades bäst fick mest betalt.

Liberalernas experiment med marknadsmodell inom SFI:n var ett rent misslyckande. Den enskilde som var nyanländ till Uppsala skulle inleda sin resa i svenska språket med att jämföra olika utförares utlovade fördelar. Om valfrihet ska fungera gäller det att informationen är tydlig och att skillnaderna mellan utförarna går att begripa. Så var inte fallet med tidigare SFI-modell. Vuxenutbildningen är strikt läroplansstyrd och valfriheten blir en illusion när utförarnas tjänster framstår som identiska.

Vårt nya upplägg för SFI innebär högre och jämnare kvalitet för eleverna. Visst fanns det även tidigare riktigt bra SFI-utförare i Uppsala. Men elevunderlaget blev med valsystemet oförutsägbart och flera utförare fick därför svårt att nivåindela undervisningsgrupper och att klara sin ekonomi. I några fall brast kvaliteten så påtagligt att avtalet med utföraren sades upp.

En annan viktig orsak till att modellen måste göras om är nya de nya statliga kraven, exempelvis på att SFI ska inkluderas i vuxenbildningen. Det ska ge oss möjlighet att anpassa studieuppläggen efter individens behov och det ska gå att läsa SFI parallellt med annan vuxenutbildning. Detta för att den enskilde snabbare ska kunna tillgodogöra sig språket och kunna ta sig till vidare studier eller arbete. Tidigare modell är inte möjlig att ha kvar om vi ska leva upp till de nya kraven.

Vi hoppas att Liberalerna inte låter sig förblindas av ideologiska käpphästar om marknadsmodeller till varje pris, utan istället ser rationellt och pragmatiskt på hur vi på bästa sätt ska kunna utveckla vuxenutbildning och SFI. Vi ger nya uppdrag till SFI och vuxenutbildning i egen regi, men vi stärker också upp det egna erbjudandet med några privat upphandlade utförare. Ett starkt företagande och entreprenörskap är otroligt viktigt för Uppsala. Men marknadsmodeller med valsystem hör inte hemma inom vuxenutbildning och SFI. I vår modell kommer vi genom kvalitetsupphandling ställa krav på att externa utförare ska åta sig det elevunderlag vi förser dem med. Kostsam administration och skattemedel som går till lockande marknadsföring där utförare ska överträffa sina konkurrenter, byts till effektivitet, förutsägbarhet och fokus på undervisning av högsta kvalitet.

Vi är övertygade om att det är viktigare för den enskilde att kunna lita på att hen får tillgång till den utbildning hen behöver och att den håller högsta kvalitet, än att få möjlighet att välja mellan en rad olika aktörer som i grund och botten erbjuder samma tjänst. Vårt mål är att den enskilde snabbt ska kunna ta sig till vidare studier eller arbete. Det hjälper individen att förverkliga sina drömmar, och det gör att Uppsala får fler som kan arbeta i en växande stad med en starkare välfärd.

Ulrik Wärnsberg
Ordförande arbetsmarknadsnämnden (S)

Tobias Smedberg
Vice ordförande arbetsmarknadsnämnden(V)

Sanna Selberg
Gruppledare arbetsmarknadsnämnden (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!