Liberalerna ingår i ett vänsterstyre

18 april 2019 11:00

Liberalerna är inget vänsterparti, utan borde ha sitt samarbete med övriga borgerliga partier, skriver Jonas Segersam (KD) i ett svar till Mohamad Hassan (L).

Mohamad Hassan försöker i en debattartikel i UNT (16/4) att reflektera över huruvida Liberalerna är ett vänsterparti eller inte. Han illusterar med önskvärd tydlighet varför L nu kan sägas ingå i ett vänsterstyre i Uppsala.

Parallellen dras till 20-talets Sverige då Liberalerna hade att välja mellan att ”slå samman sina krafter med socialdemokraterna för att utveckla Sverige… eller slå sig samman med högerkrafterna”.

KD räknas numera av Liberalerna till ”högerkrafterna” och liberalernas ”politiska motståndare”. Det är naturligtvis tråkigt.

Vi skulle vilja ha ett tydligt högerliberalt parti i Uppsala och Sverige, en roll som kanske Moderaterna får överta?

Det är absolut så att Liberalerna historiskt har tillhört vänsterpartierna.

I Norge heter partiet fortfarande "Venstre”, och i Danmark ”Det radikale venstre” för att skilja det mot det lite mer högerliberala ”Venstre” som närmast kan sägas motsvaras av våra Moderater.

Men det som hände hösten 2018 var ju att Liberalerna valde väg, inte utifrån sin politik och vilka frågor de ville få genomförda, utan utifrån den socialdemokratiska linjen att Löfvén måste få sitta kvar så att Sverigedemokraterna skulle hållas utanför inflytande.

Det blev alltså mer ok för L att samarbeta med ett extremparti (Vänsterpartiet) framför ett annat (SD).

I Uppsala gick L över till att stödja ett fortsatt socialdemokratiskt styre, mot att S delade med sig av kommunalrådsposterna så att både L och MP, med 8 och 6 mandat, fick två kommunalråd vardera – lika många som S med sina 21 mandat. Enda sättet för detta minoritetsstyre att bli valt var att få stöd av Vänsterpartiet och därmed majoriteten i kommunfullmäktige.

Det är därför vi kommer fortsätta kalla styret av Uppsala för ett vänsterstyre, även om de tre partierna förutom V strategiskt valt ett annat namn, ”mittenstyret” för att försöka sätta en bild av politisk rumsrenhet.

Vi kristdemokrater har inget emot Vänsterpartiet, även om vi står långt från partiets både ursprung och värderingar. Det är trots allt bara några decennier sedan partiet fortfarande hyllade och ställde sig bakom vänsterdiktaturer. Men nu när vi båda partier formellt sitter utanför styret har vi i flera frågor funnit varandra (solenergi inom Uppsala kommun, stöd till familjehemsplacerade barn och fler bostäder på landsbygden för att ta några exempel), och därför har vi i KD landat i att vi inte kan ha några ideologiska spärrar när det gäller vilka partier vi samarbetar eller förhandlar med.

Om V, på samma sätt som SD, stöder vår politik, så kommer vi inte att motsätta oss att de röstar på våra förslag.

Tvärtom. I riksdagen föregicks linjen att vi samarbetar med alla partier, inklusive V och SD, med en uppgörelse om behandlingen av asylsökande konvertiter från Mellanöstern i socialförsäkringsutskottet. En fråga där vi kunde hitta en genuin samsyn med både V och SD, vilket nu föranlett regeringen att överväga en förändring av den undermåliga hanteringen av denna grupp.

Jag hoppas att Liberalerna kommer att komma till samma insikt och öppna för breda lösningar i politiken för att få igenom en förnuftig och hållbar borgerlig politik, i stället för att som nu stödja ett fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav.

En sak är vi överens om, Liberalerna är inget vänsterparti, utan borde ha sitt samarbete med övriga borgerliga partier.

Vi kristdemokrater har alltid varit tydliga med var vi står, och kommer fortsätta att vara det!

Jonas Segersam

Kommunalråd (KD)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!