Låt kolet ligga!

Bara genom att stoppa Vattenfalls brunkolsförsäljning kan regeringen "ta täten" i klimatarbetet, skriver Gudrun Utas (bilden) med flera.

9 juni 1916 10:38

Miljö- och solidaritetsrörelsen i Uppsala deltar i och stödjer det växande folkliga motståndet mot Vattenfalls brunkolförsäljning. Aktionen Ende Gelände i Tyskland samlade aktivister från hela Europa och i Sverige har det anordnats aktioner och demonstrationer i bland annat Uppsala, Stockholm och Malmö. Tillsammans demonstrerar vi för framtidstro och klimatansvar och ställer dessa tydliga krav på regeringen:

Att regeringen säger nej till avtalet mellan Vattenfall och tjeckiska energibolaget EPH.

Att Vattenfalls kolkraft och kolgruvor i Tyskland avvecklas så snart det är möjligt.

Sveriges regering och Vattenfall har en unik chans att stoppa över en miljard ton koldioxid från att hamna i atmosfären. Det är lika mycket som 24 år av utsläpp från hela Sverige. Om försäljningen av gruvorna och kolkraften blir av, så kan vi vara säkra på att den nya ägaren kommer att exploatera kolet så långt det är möjligt. Det vore ett brott mot mänskligheten och det får inte ske!

Vi har ju redan börjat se klimatkatastrofens förödande effekter och förutom de enorma klimatutsläppen innebär fortsatt kolbrytning att mark och vatten förorenas och att hela byar utraderas och människor tvingas bort från sina hem.

Regeringen måste därför säga nej till en försäljning och leva upp till sina ord från regeringsförklaringen för 2016:

”Klimatomställningen skyndas nu på för att det är nödvändigt för planetens framtid och för att det stärker vår konkurrenskraft och livskvalitet. Så tar vi täten i klimatarbetet. Detta är vårt gemensamma framtidsprojekt”

”Steg för steg höjer vi ambitionerna för klimatpolitiken. För det finns ingen annan väg framåt om vi ska hejda klimatförändringarna.”

Bara om den stoppar försäljningen och låter kolet stanna i marken, kan regeringen visa att den ”tar täten i klimatarbetet”. Klimatutsläppen känner som bekant inga gränser. Vår gemensamma jord känner inte av om koldioxiden är svensk, tysk eller tjeckisk.

Mikael Malmaeus

Klimataktion Uppsala

Per Hedberg

Naturskyddsföreningen Uppsala

Sophie Asker Hagelberg

Fossil Free Uppsala Universitet

Gudrun Utas

Jordens Vänner Uppsala

Viktor Mauritz

Allt åt alla, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!