Låt BTI mot mygg få verka!

Låt BTI få verka mot myggen i nedre Dalälven tills en eventuell ny metod finns till hands, skriver Charlotte Wall och Peter Germer.

30 oktober 2014 10:55

Miljöministern svärmar för en hållbar lösning när det gäller myggbekämpningsmedel. Det är alldeles utmärkt! Oöverskådliga problem uppstår dock om man redan innan man är en sådan lösning på spåren bestämmer sig för att dels inte budgetera pengar för bekämpningen, dels förbjuda användningen av BTI.

I den budget regeringen lagt finns inga pengar avsatta till myggbekämpning och man hänvisar envist till att alliansen de senaste åren hanterat frågan med hjälp av engångsbelopp. Nåväl, hellre engångsbelopp än inga pengar alls. Men det är viktigt att flagga upp för redan nu att pengar kommer att avsättas. Bland våra kommuner utefter nedre Dalälven är vi alla beroende av att kunna hålla nere myggbeståndet på rimliga nivåer på kort och lång sikt.

Det gäller inte bara den växande besöksnäringen. Det gäller lika mycket alla som bor och verkar i området. Vi kan inte leva med ad hoc-lösningar från tid till annan. Vi måste få en långsiktig lösning, så att vi vet vad vi kan förvänta oss och kunna planera utifrån det. Vi står på tårna för att utveckla området. Vi vill inte ta osäkra steg åt sidan bara för att vi inte vet om myggen, bokstavligt talat, kommer att skymma sikten för utveckling.

Det är möjligt att BTI inte är den optimala lösningen. Det är dock den som använts i decennier i Florida och Rhendeltat samt i nedre Dalälven sedan 2002 med tillfredsställande resultat.

Ta gärna fram en ny strategi, men låt BTI få verka tills en ny metod kan implementeras. Konsekvenserna kan bli förödande. På kort sikt kommer en mängd företag inom besöksnäring och lantbruk gå omkull och arbetstillfällen försvinna och på längre sikt kan det handla om radikal avfolkning; de som kan flytta härifrån kommer att göra det. Avfolkning kan väl ändå inte vara en acceptabel konsekvens av tveksamhet inför val av strategi?!

Charlotte Wall

Ordförande Företagarna Heby

Peter Germer

Regionchef Företagarna Mälardalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!