Låt Åkerlänna skola få respit

14 mars 1916 09:18

Uppsala kommun kör dessvärre sin vanliga "överraskningspolitik" och ska med en månads varsel ta beslut om nedläggning av Åkerlänna skola. Man informerar inte föräldrar eller ortsbefolkning, trots att dessa planer fortgått sedan långt före årsskiftet.

"Investera i Uppsalas landsbygd!" Så står det i socialdemokraternas framtidskontrakt för 2014–2018."

Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel avkommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så är det inte i dag. Landsbygden erbjuder en varierad natur och en rik kulturmiljö och skulle kunna rymma långt fler bostäder och arbetsplatser än i dag. Trots det hamnarlandsbygdsborna ofta i stadens skugga och får inte samma möjligheter att påverka den kommunala planeringen. Det vill vi ändra på.

Utan en levande landsbygd blir det inte heller en hållbar stadsutveckling.".

Detta rimmar knappast väl med den politik som Socialdemokraterna nu för. Där man tidigare hade ambitionen att lägga ner ett äldreboende i Knutby, Björkgården, men fick backa pga felaktiga beslutsunderlag. Nu är det en ny viktig servicefunktion på landsbygden som hotas med nedläggning, Åkerlänna skola. Eleverna ska bussas till Skuttunge skola i stället.

Men återigen verkar det som utredarna suttit kvar i stan, tittat på lite siffror och lagt klart sitt pussel utan att höra ortsbefolkningen.

Åkerlännaföräldrarna har haft dialog med Jumkilsföräldrarna, som ställer sig positiva till att flytta sina barn till fina Åkerlänna skola, i stället för en trångbodd Bälingeskola med väldigt stora klasser, vilket förslaget i utbildningsnämnden yrkar på. Jumklis skola ska nämligen evakueras under två år för om och nybyggnation. I beslutsunderlaget fokuserar man på antalet elever per kvadratmeter och de mjuka värdena nämns inte. Man får lätt en vision av hur många kycklingar man kan få in per bur.

Att det dessutom sannolikt kommer bli trångbott på de flesta av Uppsalas skolor i och med att kommunen kommer ta emot många ensamkommande flyktingbarn, gör det än mer märkligt att man ens överväger att lägga ner en väl fungerande idyllisk landsbygdsskola.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun kräver att kommunen i stället planerar för flytt av Jumkilsbarnen till Åkerlänna.

Detta ger en respit för Åkerlänna skola på åtminstone två år. Sen får man se hur elevunderlaget ser ut då och ta ett nytt, denna gång väl genomtänkt, beslut angående Åkerlänna. Att det under höstterminen 2016 såg ut att bli ett väldigt lågt elevantal är bekymmersamt, men om man hotar med nedläggning hela tiden stimulerar man ju knappast barnfamiljer att flytta till bygden. Det är förmodligen en långsiktighet som avgör att dessa vågar ta steget fullt ut och flytta ut till fina landsbygdsskolor, inte att man med jämna mellanrum hotar med nedläggning. Vilket mangjorde även strax före valet 2014.

Dock finns sedan tidigare ett strategiskt beslut som är blocköverskridande, att inte lägga ner några landsbygdsskolor i Uppsala kommun, som då hedrades genom att dåvarande nämndordföranden Cecilia Forss M, kastade förslaget i papperskorgen.

Känner utbildningsnämndens ordförande idag, Caroline Andersson (S), ens till det beslutet? Och är hon och nämndens ledamöter i så fall villiga att övergeöverenskommelsen? Hur ser oppositionen på frågan? Är man med på de rödgrönas planer, eller tänker man rösta emot på nämndens möte i slutet på mars?

Uppsala kommun ska bygga grundskolor för 5 000 elever. Varför lägger man då ned en fungerande fin skola, i stället för att bussa barn dit? Det går ju tydligen alldeles utmärkt att bussa Åkerlännabarnen i motsatt riktning. Så varför inte spara in cirka 100 av dessa platser och x antal miljoner och i stället låta Åkerlänna skola finnas kvar?

Vi vill utveckla Uppsalas landsbygd. Majoritetsstyret i Uppsala kommun verkar vilja avveckla den!

För Landsbygdspartiet oberoende Uppsala kommun

Claes Littorin, Knutby, ordförande.

Thomas Nordlöv, Övre Jumkil, ledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!