Långt till 4000

Det är lång väg kvar till de planerade 4000 nya studentbostäderna, skriver Ludvig Lundgren och Theo Herold, Uppsala studentkår.

28 oktober 2018 12:30

Uppsala studentkår gläds över att de 400 planerade studentbostäderna i Flogsta blir verklighet. Samtidigt gör kommunen inte tillräckligt för att tillfredsställa efterfrågan på studentbostäder, eller för att försäkra ett långsiktigt och hållbart boende för studenter.

Under de gångna fyra åren har Uppsala studentkår drivit kampanjen “7 krav för en bättre studentstad”. Det har varit en kampanj som har belyst frågor som studentkåren särskilt vill uppmärksamma för att förbättra för studenterna i Uppsala. Kampanjen har innehållit krav på kommunen, regionen och universitetet, så att studenten alltid sätts i fokus.

Det första kravet på listan har varit att 4000 nya hyresrätter skulle ha byggts för att tillfredsställa efterfrågan på studentbostäder till valet 2018. Sedan vi lanserade kampanjen 2014 har Uppsala kommun byggt på tok för lite: enligt vår halvtidsrapport från 2016 borde Uppsala kommun ha ökat byggtakten med 300 procent för att nå målet på 4000 bostäder till 2018. Under perioden 2014-2018 har det byggts cirka 3000 nya studentbostäder.

Bostäder är avgörande för att studenter ska välja Uppsala framför något annat lärosäte. Genom att studenter vet att de garanterat får boende, och därtill även ett långsiktigt avtal, elimineras stress, konstanta flyttningar och det faktum att vissa måste tacka nej till sin drömutbildning på grund av bostadsbrist. Således ser vi väldigt positivt på det nya studentbostadsområdet Flogstavallen som nu fått klartecken. Vi vill tacka kommunen och V-Dala nations bostadsstiftelse för detta steg i rätt riktning.

Vi måste också säga att byggtakten har ökat sedan vi lanserade vår kampanj - under 2014-2016 färdigställdes 1049 hyresrätter, medan det enbart under 2017 byggdes 1059 hyresrätter. Med andra ord, byggnadstakten har ökat och detta är vi väldigt glada att se. Dock måste vi i styrelsen för Uppsala studentkår konstatera att graden av byggnation av studentlägenheter i Uppsala fortfarande är beklaglig, och rejält under kravet vi ställde på Uppsala kommun. Uppsala rödmarkerades i Sveriges förenade studentkårers (SFS) rapport om boendesituationen för studenter och med all rätt: Uppsala håller inte måttet.

Vi vill fortsättningsvis se att kommunen tar större ansvar och bygger flera studentbostäder. Möjligheterna är flera, inte minst genom att samarbeta med bostadsstiftelser, byggfirmor eller genom eget initiativ. I vår kampanj konstaterade vi också att kommunen skulle kunna vidta åtgärder för regellättnader, göra bostadsförmedlingen avgiftsfri och avskaffa parkeringsnormen. Alla dessa förslag hjälper studenter en bit på vägen så att fler ska kunna få förstahandskontrakt i Uppsala, och inte tävla om bostadsrätter på en oförlåtlig bostadsmarknad. Flera fall av studenter som tackat nej, bott på soffor hos kompisar eller tvingats flytta tillbaka hem gör oss oroliga för den långsamma utvecklingen, och faktumet att den svarta bostadsmarknaden kan sätta studenter i en ännu svårare situation gör att vi kommer fortsätta att aktivt driva frågan.

Med besked om att nya studentbostäder planeras i Rackarberget, Studentstaden, Rosendal och Kantorn, har vi all rätt att vara positiva. Uppsala har aldrig saknat yta att bygga på, utan snarare lidit av en för långsam process från planering till att sista skruven borrats på plats.

Om Uppsala fortsättningsvis vill behålla sin status som Sveriges studentstad, är det inte möjligt att förbise studentbostadsbristen som råder. Det viktiga är nu att dessa planer om nybyggnation blir verklighet.

Ludvig Lundgren

ordförande Uppsala studentkår

Theo Herold

ledamot Uppsala studentkår

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!