Landsbygden bra boende för äldre

Det är tydligen brist på platser i kommunens äldreboenden. Ett konkret förslag med många positiva aspekter är att man bygger ut, eller bygger nya äldreboenden på Uppsalas landsbygd.

13 oktober 2015 14:48

Det är ofta en mer trivsam miljö för de äldre och det skulle skapa arbetsplatser i hembygden, vilket i sin tur leder till att färre slipper den slitsamma pendlingen in till staden. Det tär mindre på miljön när man slipper bil­åkande till arbetsplatsen och det gör att man inte spär på Uppsala stads växtvärk, med förtätning och byggande på grönområden. Dessutom torde det vara ekonomiskt fördelaktigt eftersom tomtmark och byggande generellt blir billigare utanför staden.

Någon gång kanske Uppsalas politiker inser att förtätning och centralisering är ohållbart i längden?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Littorin