Kvinnor hoppar av företagande

Många kvinnor hoppar av sina karriärer som företagare. Det är dags att sluta slå ner på den kvinnliga företagsamheten, skriver tre Uppsalamoderater.

7 mars 2019 15:00

På en jämställd arbetsmarknad bör målet vara att alla ska kunna verka på likvärdiga villkor i alla branscher. Dessutom ska det ska vara lika lätt att driva företag i kvinnodominerade och mansdominerade branscher. Kön ska inte spela någon roll varken vad gäller möjligheten till ett kliv upp på karriärstegen eller att vara entreprenör. I dag är kvinnor underrepresenterade på chefspositioner i flera branscher samtidigt som de sektorer där kvinnor oftare driver företag, exempelvis i välfärdssektorn, oftast är de som blir drabbade av politiska förändringar och klåfingrighet. Någonting som skapar osäkerhet och höjer trösklarna för att starta företag. Det är dags att sluta slå ner på den kvinnliga företagsamheten.

Entreprenörskapet i Sverige har minskat de senaste åren, tvärt emot trenden i andra innovationsdrivna länder. Enligt en rapport från 2018 framtagen av Entreprenörskapsforum beror det på ett vikande entreprenörskap bland kvinnor. Också i Uppsala län hoppar många kvinnor av sina karriärer som egna företagare.

Vi har framför allt kunnat se en nedgång av företag inom hushållsnära tjänster, vård och omsorg. Dessa branscher är hårt drabbade av politiska utspel vad gäller exempelvis vinster. Antalet personer som ville starta välfärdsföretag minskade enligt Svenskt Näringsliv med 15 procent under 2017, när vinstdebatten var som hetast.

För att få fler kvinnliga företagare måste det bli lättare att starta företag. Med satsningar på småföretagande blir det attraktivare att driva eget. Därför vill Moderaterna:

– säga nej till vinstbegränsning.

Moderaterna tar avstånd från vinstbegränsning och anser att vinst är ett viktigt incitament för att både starta och driva ett företag med hög kvalitet. Fokus bör ligga på kvalitet i välfärden och inte på huruvida huvudmannen är offentlig eller privat. Vi bör uppmuntra ökat företagande och entreprenörskap. Företag bygger Sverige starkt, bidrar med anställningar och resurser till välfärden, oavsett vilken bransch företaget verkar inom.

– göra det enklare att starta och driva företag.

Välfärdssektorn är en sektor med hög arbetsbelastning och relativt låga marginaler. Administrativt arbete slår då hårt mot verksamheten. Vi vill bland annat införa en bortre tidsgräns för handläggning hos myndigheter, undanta mindre företag från vissa krav på administration och sänka gränsen för aktiekapital från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

– förändra regelverket för RUT-avdraget och se över företagsskatter.

Incitamenten för att starta företag måste höjas om vi vill se fler företagare.

Men självklart finns goda exempel att ta fasta på. Det finns många företag och organisationer som jobbar med att skapa plattformar för kvinnligt företagande och använder morötter snarare än piskor vad gäller att driva på en förändring för exempelvis fler kvinnliga chefer.

Det bör också uppmärksammas hur föräldraledighet påverkar anställningen och vilka kulturer som finns på arbetsplatserna.

Det går kanske inte att lösa från politiskt håll och bör inte beslutas av politiker, men vi vill ändå underlätta för människor att göra bra och medvetna val. Ju fler företag som får upp ögonen för fördelarna med att ha en bredd bland de anställda, desto bättre. Det kommer att bli viktigare för att rekrytera nya medarbetare och kunder.

Det är nu dags att sluta använda de kvinnodominerade branscherna som politiska slagpåsar och i stället börja uppmuntra företagsamhet, i alla branscher. Hela Sverige vinner på en jämställd arbetsmarknad där alla kan verka och driva företag på likvärdiga villkor.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) Uppsala län

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) Uppsala kommun

Markus Lagerquist, kommunalråd (M) Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!