Kvalitet viktigare än driftsform

3 juni 2014 16:57

Tusentals elever i länet kan få se sin skola läggas ned om Miljöpartiet får bestämma, skriver Marta Obminska (bilden) och Therez Olsson.

Över 4 000 elever i Uppsala län riskerar att se sin skola läggas ner om Miljöpartiet får bestämma. Detta framgår tydligt av det valmanifest som Miljöpartiet i dagarna antagit. I valmanifestet som Miljöpartiet antagit står ”aktörer med vinstsyfte ska inte få driva skolor”. Detta betyder i praktiken ett stopp för alla skolor som drivs i aktiebolagsform. Vi moderater står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Driftsform får aldrig bli viktigare än kvalitet.

Valet i höst närmar sig och det är dags att de rödgröna partierna får stå till svars för sin politik. Att Vänsterpartiet tydligt motsätter sig valfrihet i välfärden vet vi sedan tidigare. Också Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tidigare vacklat i frågan. Ibland är de för, ibland är de emot. Ibland är de för men med vissa invändningar. I praktiken vet ingen hur spelreglerna för företagare i välfärden skulle se ut om de rödgröna skulle försöka komma överens. Vi välkomnar dock att MP lämnat åtminstone ett tydligt besked i frågan om det fria skolvalet. Att skolor som bedrivs i aktiebolagsform ska läggas ner. Detta oberoende av vilka resultat som eleverna på skolan når och oberoende av hur mycket elever och föräldrar uppskattar skolan.

För Uppsala läns del innebär detta att cirka 4 100 grund- och gymnasieelever i länet riskerar att få se sin skola läggas ner. Om Miljöpartiet får bestämma hotas 17 grundskolor och 11 gymnasieskolor i Uppsala län. Skolor som Kunskapsskolan och IT-gymnasiet är exempel.

För nya Moderaterna är det självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential. Ingen begränsas eller hindras på grund av var han eller hon kommer ifrån. Alla måste få verktygen att ta sig dit de vill. Vi går i rätt riktning. Resultaten i Uppsalas grundskolor är bättre än någonsin tidigare. Vi har återupprättat kunskapsskolan och vill inte se den nedmonteras. Elever och föräldrar ska kunna känna tillit till att deras skola håller hög kvalitet. Att få välja själv, särskilt när det gäller de saker som har stor betydelse för ens eget liv, är en grundläggande värdering för oss. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst.

Driftsform kan aldrig få vara viktigare än den kvalitet som en skola har. Miljöpartiets politik slår direkt mot alla skolor som drivs i aktiebolagsform. Miljöpartiets politik lämnar kvalitet och resultat till att bli bisaker.

Vi undrar vad som kommer att hända med alla elever och lärare på de skolor som Miljöpartiet vill lägga ner. Vem blir deras nya arbetsgivare? Vilken lön kommer lärarna att få? Vilka resultat kommer eleverna att nå? Vilket stöd kommer elever med särskilda behov att få? Var kommer deras nya skola att ligga? Varför är elever och föräldrar mindre lämpande än Miljöpartiet att bestämma vilken skola som passar Uppsalas familjer bäst?

Vi moderater står upp för kunskapsskolan, för det fria skolvalet och för valfrihet i välfärden.

Marta Obminska (M)

Therez Olsson (M)

Debatt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!