Kraftlöst Miljöparti tiger ...

Min kritik av Miljöpartiets landsbygdspolitik har inte besvarats av MP utan av tre avhoppade landsbygdsdemokrater, skriver Claes Littorin.

10 juni 1916 14:28

Min debattartikel om miljön besvaras inte av Miljöpartiet utan märkligt nog av tre före detta Landsbygdsdemokrater. Tre tidigare rabiata vargmotståndare går i försvar för MP:s politik om fler vargar och anser underligt nog att jag enbart tar upp företagsvillkor. Den skeva konkurrenssituationen när svenska företagare slås ut efter att först pungslås hårt av nationella lagar och skatter - för att sen slängas ut på världsmarknaden och få höra att de måste anpassa sina kostnader.

Att såväl landsbygds- som stadsbefolkning lider av den medvetna styrning som våra riksdagspolitiker ligger bakom, är en av anledningarna att Landsbygdspartiet oberoende finns. Den ohållbara centraliserings- och urbaniseringspolitiken måste stoppas! Utarmningen och försämringen av infrastruktur på landsbygden är ett problem för hela landet. Förtätningen och utbyggnaden i städerna ett annat. Städernas expansion bör ske i kransorter och på landsbygden för högre livskvalitet i såväl stad som land. Lägre bostadspriser, förbättrad infrastruktur och bättre kommunikationer. Färre gettoområden i städerna.

Landsbygdspartiet oberoende är nödvändigt för en vettig politik för hela Sveriges överlevnad. Livsmedelspolitiken måste förändras så att kommuner, landsting och stat ställer krav på närodlat för alla - såväl skolor som vård. Även på bordet när etablissemanget äter på medborgarnasbekostnad. Vi säger nej till GMO och att Monsanto/Bayer skall styra vad vi odlar och äter - varifrån vi får våra livsmedel. Vi måste höja vår självförsörjningsgrad som ramlat under 50 procent.

Vi har växlat upp tempot och driver med framgång decentraliseringspolitiken som faktiskt får fler av de andra partierna att tänka till och åtminstone delvis ändra sin politik. I Uppsala kommun tog LPo hård strid mot att S, V, MP ville lägga ner ett äldreboende på landsbygden. Det blev kvar. I Svenljunga vill kommunmajoriteten, som leds av LPo öppna en landsbygdsskola som C lade ner förra mandatperioden. Liknande sker på andra platser där vi finns representerade från Luleå i norr, till Skåne i söder. Där vi finns börjar det ge resultat i bättre landsbygdspolitik.

På senaste riksårsmöte för LPo - i Kinda kommun - så fylldes partiprogrammet på med en del nya beslut. Bland annat vill vi att Sverige ska gå ur EU. Vi kommer gå i bräschen för Swexit och hoppas hårt på att britterna röstar rätt och startar maktminskningen för denna resursslukande centraliseringskoloss. Sveriges nettobetalning till EU uppgår till 52 miljoner. Per dag! Vi ser dessvärre otroligt få fördelar med ett EU-medlemskap, men väldigt många nackdelar. Handel och fredssyften går alldeles utmärkt att upprätthålla utanför EU. LPo förordar att vi ska arbeta för ett stärkt nordiskt samarbete i första hand, då dessa länder har väldigt likartade förhållanden på många punkter.

Claes Littorin.

Landsbygdspartiet oberoende.

Styrelseledamot i partistyrelsen

Ordförande i Uppsala kommunavdelning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!