Kommunen bör ta en ledande roll

Det pågår nu ett arbete med ett handlingsprogram mot våld i nära relationer i Uppsala kommun, skriver kommunalråden Ilona Szatmári Waldau (V), Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP) i ett svar till Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson i Feministiskt Initiativ (25/5).

27 maj 2015 12:18

Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (FI) frågar sig när vi ska få kvinnofrid i Uppsala. Vi välkomnar FI:s debattartikel och alla krafter som vill vara delaktiga i arbetet för jämställdhet i Uppsala. Kvinnofridsarbetet i vår kommun behöver en långsiktighet som tidigare har saknats och vår ambition i den feministiska majoriteten är att tillsammans med det civila samhället skapa förutsättningarna för den långsiktigheten. Därför pågår just nu arbetet med ett handlingsprogram mot våld i nära relationer i Uppsala kommun.

Programmet kommer att tydliggöra vad kommunen förväntar sig att den ideella sektorn ska bidra med och hur kommunens olika nämnder ska arbeta. Vår ambition är också att utveckla kommunens arbete med partnerskapslösningar, en form av samarbete som skulle kunna stärka långsiktigheten i föreningarnas ekonomiska förutsättningar – om föreningarna själva vill arbeta på det viset.

FI:s representanter skriver att de är oroade över att föreningslivet får ta ett huvudansvar för arbetet mot våld i nära relationer. Vår övertygelse är att kommunen bör ta en ledande roll i våra gemensamma ansträngningar, men att det hos föreningarna finns ett existerande arbete och en sakkunskap som kommunen måste ta vara på. Därför har en del av den särskilda satsningen som nämns i FI:s debattartikel också tillfallit de föreningar som varje dag gör en avgörande insats för utsatta kvinnor.

I den mycket ansträngda ekonomiska situation som kommunen står inför har vi alltså valt att prioritera kvinnofrid. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den särskilda satsningen på kvinnofrid inte är det enda beslutet som påverkar kampen mot våld i nära relationer.

Den rödgröna majoriteten i socialnämnden har beslutat om ett extrastöd till myndighetsutövning i socialtjänsten som innebär fler anställda och en förbättrad arbetssituation för socialsekreterarna. Det betyder att vi får fler professionella som bland annat möter personer som utsätts för våld och det betyder att våra socialsekreterare får bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb. Socialnämnden får i år också ett stöd av Socialstyrelsen för att utveckla arbetet för kvinnofrid. Det är viktigt att inte stirra sig blind på en enskild summa, vi måste behålla greppet om helheten när vi diskuterar hur kommunen bäst ska freda kvinnors livsvillkor.

Ilona Szatmári Waldau (V), kommunalråd

Marlene Burwick (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!