Knappt 1 procent kvinnor

Byggnads kräver att pengar tas från aktieutdelningar och används till konkreta insatser för ökad jämställdhet och mångfald, skriver Johan Lindholm och Emmelie Renlund.

30 mars 1916 09:36

I en bransch som sysselsätter över 160 000 hantverksarbetare är knappt en procent kvinnor. Än i dag har kvinnor svårt att få jobb trots att byggbranschen behöver folk. I årets avtalsrörelse vill Byggnads se konkreta insatser för ökad jämställdhet och mångfald i byggbranschen. Nu vilar ansvaret på byggarbetsgivarna.

En kvinna som i dag vill bli byggnadsarbetare kan möta motstånd från flera håll.

Från skolan, yrkesvägledare, föräldrar, lärare på byggprogrammet, arbetsgivare och kunder. De som trots allt blir byggnadsarbetare slutar efter några år av flera skäl. Kvinnor inom byggbranschen har svårare att få jobb, de granskas mer kritiskt i jämförelse och kan få lägre lön än sina manliga kollegor.

Utöver ren diskriminering behöver de stå ut med en machokultur och en grabbig jargong.

De här problemen ligger som en blöt filt över branschen och driver både kvinnor och män från byggbranschen. Detta i en tid när vi behöver dem som mest.

Vår motpart, Sveriges Byggindustrier (BI), säger sig vilja motarbeta könsdiskrimineringen i branschen. Men Byggnads vill inte bara höra vackra ord, vi vill se konkret handling.

I årets avtalsrörelse, när parterna ska komma överens om framtidens byggbransch, har vi chansen att ta avgörande steg. Men ingenting är gratis. Av alla de miljarder som just nu regnar över byggbolagen ser Byggnads möjligheter. Byggnads kräver i avtalsförhandlingarna att pengar tas från de stora aktieutdelningarna och i stället används för ökade insatser redan i skolan.

Redan i grundskolan befäst myten om att byggbranschen är en bransch endast för killar. Det är i skolan branschens framtid avgörs och det finns mycket att göra.

Pengarna ska också användas till andra riktade insatser för ökad jämställdhet- och mångfald. Byggnads driver redan i dag en kampanj mot machokulturen med det räcker inte. Arbetsgivarna måste också ta sitt ansvar. Vi har all anledning att välkomna kvinnor i branschen, det tjänar vi alla på.

Faktum är att en jämställd byggbransch höjer både säkerheten, förbättrar arbetsmiljön och ökar produktionen.

Ingen bransch som har ambitionen att utvecklas klarar av att bara rekrytera ur en begränsad del av befolkningen. Att enbart rekrytera män, och då i huvudsak vita heterosexuella män, ger ett alldeles för smalt urval för att man med gott samvete skall kunna påstå sig vara en bransch för framtiden. Vill man bygga för hela befolkningen måste man också rekrytera från hela befolkningen, så enkelt är det. Vi utmanar Sveriges byggarbetsgivare och vår motpart Sveriges Byggindustrier. Är ni med oss i den här avtalsrörelsen? Tar ni steget med oss mot en mer jämställd, modern och öppen byggbransch?

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Emmelie Renlund från NÄTA, det kvinnliga nätverket för byggnadsarbetare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!