Jobb och välfärd före bidrag

Vi vill genomföra de största skattesänkningarna sedan år 2007 och sänka skatten med nära 500 kronor för de flesta som jobbar, skriver Marta Obminska.

10 maj 2018 00:30

Vi moderater har nu presenterat vår ekonomiska vårmotion för år 2018 och vårt alternativ till regeringens vårproposition som nyligen landade på riksdagens bord. Den presenteras i ett läge där vi befinner oss mitt i en brinnande internationell högkonjunktur och där ekonomin är stark. Men trots det saknas det inte utmaningar och problem att ta tag i. Vi vet med säkerhet att högkonjunkturen inte kommer att vara för evigt och att tuffare tider väntar.

Regeringen har inte tagit vara på högkonjunkturen och inte orkat prioritera och fatta ett flertal av de nödvändiga beslut som rustar Sverige för framtiden.

Magdalena Andersson (S) är den finansminister som har sparat minst under en högkonjunktur sedan 1970-talet och det kommer att märkas när konjunkturen vänder nedåt.

Den rödgröna regeringen har under mandatperioden höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat till den lägsta på tio år och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats. Fler är långtidsarbetslösa och färre studerar nu än år 2014 vid regeringsskiftet.

Den stora frågan i höstens val kommer inte att handla om vem som säger sig satsa mest på skola, sjukvård och omsorg, utan hur satsningarna kan bli möjliga. Vi moderater prioriterar till skillnad från regeringen jobb, trygghet och välfärd före bidrag. Vi menar att styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. Sverige är på väg åt fel håll, men utvecklingen går att vända. I vår vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar.

Vi prioriterar välfärdens kärna och statens kärnuppgifter.

Därför vill vi minska regeringens bidragshöjningar för att kunna stärka polisen, försvaret, sjukvården och skolan.

För Uppsala län skulle satsningarna bland annat innebära drygt 635 miljoner för stärkt välfärd i kommunerna och regionen under nästa mandatperiod och 350 nya polisanställda.

Vi står upp för arbetslinjen och för att göra det mer lönsamt att jobba. Därför vill vi genomföra de största skattesänkningarna sedan år 2007 och sänka skatten med nära 500 kronor för de flesta människor som jobbar.

Med vårt förslag på ett förstärkt jobbskatteavdrag skulle drygt 195 300 personer i Uppsala län få sänkt skatt av reformen redan nästa år.

Vi väljer välfärd före bidrag till människor som kan arbeta. Varje krona som går till bidrag är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet.

Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete.

Vi ställer också tydligare krav på den som har försörjningsstöd (socialbidrag) och föreslår en successiv kvalificering in i välfärden för den som är ny i Sverige.

Med en tydlig kompass går problem att lösa. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag och har konkreta reformer för att rusta Uppsala län och resten av Sverige inför nästa lågkonjunktur.

Moderaterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marta Obminska