Inrätta ett veterancenter

Inrätta ett samlat veterancenter som har till uppdrag att arbeta med militära och civila veteraner som varit på internationella uppdrag, skriver Annie Lööf m fl centerpartister.

29 maj 2018 10:30

Sverige har en stolt tradition av att delta i internationella insatser. Ofta innebär de stora risker för de utsändas fysiska och psykiska hälsa, ibland till och med för livet självt. Många är de svenska män och kvinnor som ändå trotsat dessa risker för att bidra till global fred och säkerhet. För deras insatser känner vi den största respekt.

I dag på Veterandagen hedrar och uppmärksammar vi därför alla som deltagit i en internationell insats, såväl militära som civila.

Veterandagen infördes av alliansregeringen. Vi inledde också arbetet med att skapa en sammanhållen veteranpolitik, där Försvarsmakten fick ett förstärkt uppföljningsansvar för de personer som deltagit i en insats. Dessutom fick anhöriga en kontaktperson på Försvarsmakten att höra av sig till för stöd och hjälp, i en vardag som kan vara både tuff och ensam när någon närstående befinner sig långt borta i krig eller konflikt.

Det är av stor vikt att det finns ett ordentligt omhändertagande under och efter en mission för såväl soldater och officerare som civilanställda som genomför utlandsmissioner.

Tillsammans med alliansen fortsätter vi därför att driva regeringen framför oss när det kommer till veteranfrågor. Under förra året invigdes ett veterancenter på Gärdet i Stockholm. Ett viktigt steg för att nå en sammanhållen veteranpolitik, men det är inte tillräckligt.

Centerpartiet vill göra ännu mer för att ge både veteraner och anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de utsätts för. Dels behöver veterancentret få de resurser och den uppmärksamhet som krävs för att kunna erbjuda våra veteraner ett värdigt stöd på riktigt. Dels behöver vi lyfta de anhörigas roll, och erbjuda även dem ett utökat stöd. Det är viktigt både för att uppmärksamma den tuffa period de får genomgå när ens närstående är utsänd på vad som kan vara ett livsfarligt uppdrag, men också för att det är en trygghet för våra veteraner att veta att deras nära och kära kan få stöd.

Vi vill därför se ett veterancenter i ordets rätta bemärkelse.

Det ska vara ett samlat veterancenter som har till uppdrag att arbeta med militära och civila veteraner som varit på internationella uppdrag för att bidra till fred och säkerhet i krig eller katastrofområden. Veterancentret ska vara ett välfungerande och välutnyttjat samordnings- och kunskapsnav som utsända och deras anhöriga kan vända sig till innan, under och efter en insats. Ingen veteran ska falla mellan stolarna i myndighetssverige vid hemkomst. Men veterancentret ska också erbjuda psykologstöd och möjlighet till rekreation och återhämtning för de veteraner och anhöriga som behöver. Goda erfarenheter kan hämtas från det stöd som ges till försvarets veteraner i Norge, där liknande service erbjuds på deras veterancenter.

Stödet som Sverige ger till dem som varit i väg på internationella freds- och säkerhetsuppdrag i Sveriges namn måste vara värdigt insatsen.

Dessutom måste stödet utvecklas till de anhöriga som fått leva med både oro och ibland ensamt ansvar för hem och barn under partnerns utlandsvistelse. Regeringen bör nu visa att man tar frågan på allvar och på riktigt ge den uppskattning som våra veteraner gjort sig förtjänta av. Veterandagen i dag är det en bra dag för regeringen att börja visa den handlingskraften.

Annie Lööf, partiledare (C)

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C)

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!