Ingen effekt på temperaturen

Någon klar koppling mellan CO2 i atmosfären och temperaturen finns inte, skriver Wibjörn Karlén.