Inga bidrag till antisemitism i Uppsala

Ska Uppsalabornas skattepengar gå till föreningar som sprider antisemitisk propaganda, undrar tre kristdemokrater från Uppsala.

24 maj 2019 16:00

Många har säkert hört om den antisemitism som skanderades av SSU-Malmö på 1:a maj, men nu har vi fått se något liknande även i Uppsala. Den 11 maj tågade en manifestation till stöd för araberna på Västbanken och Gaza genom Stora Torget och förbi valstugorna.

Längst fram gick barn med plakat föreställande en jude med judestjärna i pannan, och med blod rinnande från mungiporna, med ett döende barn framför sig med texten ”Can’t get enough, save palestinian kids”. Detta är en klassisk antisemitisk figur, och bygger på motiv om ritualmord och blodsanklagelse och har förekommit sedan medeltiden i Europa och Mellanöstern, både i kristen och arabisk antisemitism.

En vanlig anklagelse har varit att judar sagts döda kristna och muslimska barn för att blanda blodet i matza-brödet som bakas till påsk. Det är skrämmande att kunna jämföra med dramaturgin från Hamas där barn, kvinnor och gamla får agera mänskliga sköldar när man attackerar Israeliska gränsposteringar och man hör ramsor som skanderar ”krossa Israel”.

Med i demonstrationståget och senare talare vid avslutningen vid Celsiustorget var de båda tidigare riksdagsledamöterna för vänsterpartiet Torbjörn Björlund och Jeanette Escanilla. På bilder på Facebook ses både Torbjörn och Jeanette, samt Lisa Pelling (S), hålla tal precis framför barnen med de antisemitiska plakaten. Demonstrationen arrangerades av Palestinska folkets förening samt Ship to Gaza.

Vänsterpartiet Uppsala hyllade efteråt demonstrationen på sin Facebooksida och efter kritik försvarade Björlund manifestationen med att ”det behövs starkare provokationer idag för att mördandet av palestinska barn inte ska falla i glömska”. En Facebooktråd vars innehåll Svenska Kommittén för Antisemitism reagerade starkt på varpå den blev raderad.

Det är djupt problematiskt, speciellt i ljuset av de antisemitiska tongångarna som blivit allt mer tongivande inom vänsterrörelsen. I en rapport från EU-myndigheten Agency For Fundamental Rights (FRA) om judars upplevelse av förföljelse, säger 90 procent av judarna i Europa att de känner sig otrygga. Och enligt undersökningen är islamister, följt av vänsterextrema, de grupper judar känner sig mest rädda för.

Att den blodtörstige juden på plakaten var Benjamin Netanyahu används som försvar från aktivisterna. Man påstår att kritik av Israel och Sionismen inte är antisemitism. Kritik är en sak, men när man säger ”krossa sionismen”, eller ”stoppa ockupationen” syftande på hela Israels territorium, ja då begär man staten Israels borttagande från kartan.

En slags slutgiltig lösning på Israel-Palestina-konflikten. Eftersom Israel är världens enda judiska stat blir det då ett tydligt utslag av antisemitism, särskilt när de våldsamma och hätska uttrycken så ofta påminner om de antisemitiska skamfläckar som präglat inte minst Europas historia.

Gång på gång tvingas föreningar, och politiska partier, ta avstånd från slagord och handlingar som uttryckts under demonstrationer och liknande. Vi tror att man måste börja titta på de underliggande värderingar som kommer till uttryck.

Kristdemokraterna har upprepade gånger föreslagit en vaccinationskampanj mot antisemitism i Uppsala. Det finns fortfarande förintelseöverlevare som kan berätta om nazismens (och kommunismens) fasor och genom att Uppsalas skolelever får ta del av dessa vittnesbörd får man en bra utgångspunkt att arbeta vidare med frågor om demokrati, fred, människovärde och rasism. Tyvärr avslog vänstermajoriteten i Uppsala (S, MP, L och V) nyligen vårt förslag när det gäller handlingsplan Gottsunda.

2018 fick Palestinska folkets förening 34 500 kronor i föreningsstöd av arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala Kommun. Med bakgrund av ovanstående har vi i kommunfullmäktige ställt en interpellation till Mohamad Hassan (L) där vi ger utrymme för ett avståndstagande från antisemitism både från den styrande minoriteten (S, L, MP), och från Vänsterpartiet.

Ska verkligen Uppsalabornas skattepengar gå till föreningar som sprider uråldrig antisemitisk propaganda?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Segersam Magnus Wikberg Andreas Morström