Inför vegetarisk norm i kommunen

Klimatkrisen tvingar oss att agera. Sänk rösträttsåldern till 16 år för att främja ungas politiska inflytande, skriver Lovisa Johansson, Gustav Rosén och Stina Jansson, Feministiskt initiativ.

25 april 2019 11:00

Nu strejkar tiotusentals skolbarn och andra under parollen #fridaysforfuture mot politikernas ovilja att ta klimathotet på allvar. Vi befinner oss i en klimatkatastrof och måste agera därefter. Köttet, tillväxten, överkonsumtionen, bilen och flyget hindrar oss från att uppnå ett hållbart samhälle.

Feministiskt initiativ vill införa vegetarisk mat som norm i skolan, bilfria zoner i Uppsalas innerstad, stärka ungas inflytande och inte minst införa avgiftsfri kollektivtrafik.

Fredagen den 15 mars gick hundratals aktivister ut på skolgårdar och Forumtorget i Uppsala. När Greta Thunberg satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm i augusti 2018 satte hon en boll i rullning, och den bollen har vuxit sig större och rör sig allt snabbare genom Sverige, Europa och världen. I Sverige genomfördes mer än hundra demonstrationer – från Abisko i norr till Trelleborg i söder. Totalt rörde det sig om 2 083 demonstrationer i 125 länder. Aktivisterna är vår tids hjältar.

Unga kommer att få leva med konsekvenserna av de val vi gör i dag. Därför vi vill främja ungas politiska organisering och inflytande. Vi vill sprida kunskap på skolorna om engagemang för samhällsförändring. Vi vill även sänka rösträttsåldern till 16 år.

Feministiskt initiativ är det enda partiet som har en politik för ordentligt minskad köttkonsumtion. Animalieproduktionen står för 15 procent av våra globala utsläpp, vilket är lika mycket som alla bilar, båtar och flyg tillsammans, men det avspeglas inte i svensk klimatpolitik. Därför föreslår vi vegetarisk norm i kommunens måltidstjänster för ett hållbart Uppsala. Detta förslag röstades ned av alla andra partier i kommunfullmäktige. Nationellt vill vi även införa en köttskatt, så att köttet får betala för sina utsläpp. Även i Uppsala duckar politikerna för denna fråga – trots att det står tydligt i kommunens miljö- och klimatprogram att Uppsala ska öka andelen vegetariska livsmedel.

Vi vill avgiftsbefria kollektivtrafiken på regionalt plan.

Ett första steg är att låta alla skolungdomar i kommunen få åka buss gratis utan tidsbegränsningar. Bilnormen ska motverkas med fler bilfria zoner i Uppsala innerstad och utbyggd och anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. De normerande transportsätten ska vara gång, cykel och kollektivtrafik och miljözoner ska införas i innerstaden. Det ska vara enkelt att vara miljövänlig.

Uppsalas klimatpåverkan mäts i dag på produktionen som sker inom kommunens gränser men mycket av det som konsumeras här produceras i själva verket i andra kommuner, länder, och ofta andra världsdelar. Demografin i Uppsala, med hög inkomstnivå, tyder på att Uppsalaborna antagligen konsumerar relativt mycket.

Vi vill synliggöra kommunens reella klimatpåverkan och mäta konsumtionen i butikerna.

Fossilfritt Uppsala 2030 kräver kraftiga åtgärder. Det har nu gått en dryg månad sedan de stora demonstrationerna, och Uppsala måste ta demonstranterna och engagemanget på allvar. Vi behöver en mer radikal miljöpolitik, och vi behöver den i dag.

Lovisa Johansson, F! Uppsala

Gustav Rosén, F! Uppsala

Stina Jansson, F! Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!