Inför TBE-sprutor som allmänt vaccin för barn

6 april 2019 12:47

Våren är på väg och snart är sommaren här. Att kunna springa genom högt gräs på väg till badplatsen är för många av oss sinnebilden av sommarlov. Men tyvärr är det höga gräset inte bara förknippat med nöjen, utan även med fästingar. Fästingar som ibland bär på den allvarliga sjukdomen TBE.

Vårt läns vackra och sjönära natur innebär nämligen också en ökad risk för TBE. Denna allvarliga sjukdom sprids av fästingar och kan orsaka hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Enligt Folkhälsomyndigheten har totalt 200–400 människor i Sverige drabbats årligen av TBE de senaste åren. Rekordåret var 2017, då 391 fall av sjukdomen anmäldes. Uppsala län är bland de län som är hårdast drabbade.

När vi satt vid makten under 2018 utredde vi möjligheten att införa gratis TBE-vaccinering för barn och unga från 3 år till och med 18 år. Reformen beräknades kosta ungefär två miljoner kronor per år, med något högre kostnader de första två åren. När vaccinationen görs gratis kan vaccinationstäckningen öka kraftigt i vårt län. I Sörmlands län infördes gratis TBE vaccination för barn upp i januari 2018 och man har där sett en ökning med fem gånger fler vaccinationer 2018 jämfört med 2017.

Vi vill nu se att gratis TBE-vaccinering införs i två steg. Det handlar först om att göra vaccineringen gratis för barn och unga.

Det räcker dock inte att bara göra det gratis, eftersom många fortfarande kanske inte vaccinerar sig eller vet om att möjligheten finns. För mig som socialdemokrat är det en självklarhet att alla barn och unga ska ha samma möjlighet till en god hälsa.

Därför vill vi att TBE-vaccinering på sikt inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Förslagen är färdiga. Nu hoppas vi att de också kan bli verklighet så snart som möjligt. Därför kommer vi inte bara ha med förslaget i vårt kommande budgetförslag för Region Uppsala, utan även lägga fram en motion till kommande regionfullmäktige. Utredningen ska inte stå i en hylla och samla damm, utan nu leda till förbättringar för barn och unga i Uppsala län.

När fler blir vaccinerade innebär det inte bara att många undkommer en allvarlig sjukdom, utan även att hela länet får positiva hälsoekonomiska effekter.

Genom att fler kan leva ett längre och hälsosammare liv besparas också sjukvården kostnader. På så vis kan reformen på sikt betala av sig själv. Det finns ibland för mycket av ett kortsiktigt besparingstänk kring sjukvården. Nu hoppas jag att fler vågar tänka på framtiden och se att en investering idag faktiskt betalar av sig imorgon.

I grund och botten handlar det dock inte om kostnader, utan om något så enkelt som att storleken på föräldrarnas plånbok ska inte avgöra risken för att deras barn drabbas av allvarliga sjukdomar.

Ett fullgott skydd kan idag kosta flera tusen kronor för en barnfamilj. Pengar som inte alla har råd att undvara. Så kan vi inte ha det.

Vi socialdemokrater gick i höstas till val på att införa gratis TBE-vaccinering för barn och unga. Nu sitter vi inte längre vid makten, men det betyder inte att vi slutar driva frågan. Vi tar aldrig ledigt från arbetet för att skapa en mer jämlik vård för alla barn i vårt län.

Alla barn och unga ska kunna vara ute i naturen och njuta av sommaren utan att du som förälder ska behöva oroa dig för fästingar. Att skydda våra barn och unga från smittsamma sjukdomar som TBE är bland det viktigaste vi kan göra. Det ska vara lättsamt att springa genom det höga gräset på vägen till badstranden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Vivianne Macdisi Regionråd (S)