Hjälp människor tillbaka i arbete

Regeringen är tomhänt på förslag om hur sjuktalen kan sänkas, skriver Solveig Zander (C) som presenterar Centerpartiets förslag på konkreta åtgärder.

22 september 2015 11:00

I den lista över förslag och propositioner som kommit till riksdagen finns inget om att under hösten åtgärda de ökande och stigande sjuktalen. Det finns överhuvudtaget ingenting inom social- och sjukförsäkringsområdet. Trots att regeringen har alla fakta på bordet om hur sjukskrivningarna ökar är det enda förslaget borttagandet av den så kallade bortre gränsen i sjukförsäkringen. Något som regeringens egen myndighet, Försäkringskassan, har avrått ifrån och sagt kommer att ytterligare öka sjuktalen och det vore rent förödande.

I regeringsförklaringen sa statsministern att ”ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete”, ”en ny arbetsmiljöstrategi ska presenteras”, ”bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska bort” och slutligen att ”sjukförsäkringen ska leda människor tillbaka till arbete, inte till fattigdom”. Inga konkreta åtgärder förutom det negativa borttagandet av tidsgränsen. Det är skandal och bevis på en regering som står handlingsförlamad.

Under nio år har jag följt socialförsäkringens utveckling och förändring. Jag och Centerpartiet har medverkat till många olika åtgärder för att stödja och hjälpa människor tillbaka till arbete i stället för att vara i långa passiva sjukskrivningar. Något som gällde då den förra socialdemokratiska regeringen styrde landet. Det var passiva sjukskrivningar som efter tillräckligt lång tid övergick till sjukersättning eller det som i dagligt tal benämns förtidspension.

Rehabiliteringsgarantin och rehabiliteringskedjan har under senare år medverkat till alla människors rätt att vara delaktiga i yrkeslivet och i en samhällsgemenskap. Det är samhällets plikt att stödja och hjälpa till så mycket det går. När nu sjuktalen ökar igen efter att ha minskat finns all anledningen att vidta åtgärder. Snabba åtgärder som ger alla människor som kan och inget annat vill än att arbeta möjligheter att göra det i stället för att vara sjukskrivna.

Mitt och Centerpartiets förslag till konkreta åtgärder kommer att behandlas på Centerpartiets stämma om några dagar.

Det innebär för det första att öka kontrollerna vid sjukskrivning. Inspektionen för sjukförsäkring skriver i sin rapport att bristen på kontroller leder till ökade sjukskrivningar. Försäkringskassan måste med andra ord öka kontrollerna och tidigarelägga dem.

För det andra behövs behandling och rehabilitering tidigt i sjukskrivningen. Ju tidigare dess bättre enligt forskningen. Det är lättare psykiska besvär, något som framförallt drabbar kvinnor, som bidrar till de ökade sjuktalen. Utifrån dessa fakta behövs riktade behandlingar till just dessa besvär. KBT eller liknande samtalsterapi måste erbjudas tidigt vilket kan innebära att man kan vara sjukskriven på deltid samtidigt som man erhåller behandling eller rehabilitering.

För det tredje måste läkarna som sjukskriver medverka till att det inleds en behandling eller rehabilitering och Försäkringskassan ska i sina kontroller se till att så sker. Dessutom måste Försäkringskassan se till att arbetsgivaren kontaktas på ett tidigt stadium för att komma till rätta med eventuella problem som har att göra med arbetsplatsen.

Dessa tre mycket konkreta förslag kan genomföras skyndsamt. De sätter den enskilda människan i centrum. De kombinerar stöd och hjälp till den sjukskrivne samtidigt som Försäkringskassan och vårdgivaren får en tydlig roll i sjukskrivningsprocessen och i återgången till ett friskare yrkesliv. Men regeringen förnekar sig inte den bidrar till en återgång till förtidspension och utslussning från yrkeslivet.

Centerpartiet förslag utgår från samhällets skyldighet och människors rätt till ett yrkesliv. Det är närodlad politik.

Solveig Zander (C), riksdagsledamot för Uppsala och ordförande i kommittén som till Centerpartiets stämma tagit fram ett välfärdsprogram

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!