Hederskulturen – vår tids jämställdhetsfråga

Vi måste säkerställa att alla kvinnor har rätt till sin egen kropp och till sitt eget liv, skriver Marta Obminska.

21 januari 2018 10:00

I dag är det årsdagen för Fadime Sahindals död. 16 år har gått sedan hon mördades i Uppsala av sin pappa efter att ha utsatts för brutalt hedersförtryck från sin familj och släkt. Trots hennes kamp mot hederskulturen har den inte minskat i Sverige – utan tvärtom ökat.

I Uppsala län har vi precis som i många andra områden problem med moralpoliser och personer som begränsar andra människors frihet. Fundamentalister och traditionalistiska krafter har lett till kontroll av kvinnors klädsel, oskuldskontroller och barngifte. Fadimes årsdag gör oss påminda om att vi aldrig kan blunda för släkter eller annat umgänge som mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och fördöma dem som vill leva sina liv på sina egna villkor.

Jämställdhetsdebatten borde handla om rätten till sina mänskliga fri- och rättigheter, sina egna livsval och sitt eget liv. Vi behöver prata mindre om exempelvis kvotering och mer om kvinnor som utsätts för könsstympning, bortgifte eller rent utav mördas i hederns namn. Hederskulturen är vår tids jämställdhetsfråga och den kräver riktiga reformer:

•Inför ett särskilt hedersbrott. I dag finns det inte något särskilt hedersbrott i brottsbalken. Däremot är vissa företeelser som ofta är ett uttryck för hederstänkande, som könsstympning och tvångsäktenskap kriminaliserade. Undersökningar visar att polisen i hedersrelaterade ärenden sällan skapar sig en helhetsbild av förtrycket utan koncentrerar sig på enskilda allvarliga gärningar. Det gör att lindrigare brott inte utreds och hederskontexten förbises.

Hedersrelaterat förtryck utövas ofta kollektivt och kan bestå av flera olika brott som begås av olika personer. Dagens lagstiftning är inte alltid tillämplig i en hederskontext då gärningarna begås av flera personer i släkten eller bekantskapskretsen. För att åtgärda detta vill moderaterna införa ett särskilt hedersbrott.

•Ge tydlig information till nyanlända. Många nyanlända kommer från länder där jämställdheten inte är lika självklart som i Sverige utan där kvinnors och barns rättigheter allvarligt kränks. Det är därför viktigt att nyanlända, inte minst flickor och pojkar, får information och kunskap om sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det vill säga om mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska principer och betydelsen av jämställdhet. Frågor om barnuppfostran, jämställdhet och hedersfrågor ska också vara ett obligatoriskt inslag i skolan.

• Skapa ett bättre skydd mot tvångsgifte.Unga som riskerar att bli utsatta för tvångsgifte eller som befinner sig i en uppenbart riskfylld miljö i en hederskontext måste kunna skyddas bättre. Här behöver det bli lättare att göra ett omedelbart omhändertagande med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Detta är inte bara nödvändigt för att kunna skydda den unga, utan även för att den utsatte ska kunna få behövligt stöd, våga vittna och våga lämna uppgifter om den som begått brott.

Moderaterna vill att lagstiftningen tydliggörs så att polisen ges större möjlighet att omhänderta unga i en hederskontext för att skydda dem.

Det är också viktigt att öka kvinnors självständighet. Någonting som organisationen TRIS, med säte i Uppsala, förtjänstfullt har gjort tillsammans med Arbetsförmedlingen. Genom projektet Livscirkeln stödjer de kvinnor i etableringsfasen att komma in i arbetslivet eller i utbildning. Fler initiativ som detta behövs för att fler kvinnor ska kunna bli ekonomiskt självständiga, våga lämna en kontrollerande familj bakom sig och stå på egna ben.

Vi måste säkerställa att alla kvinnor har rätt till sin egen kropp och till sitt eget liv. Det finns ingenting hedervärt i att begränsa människor deras frihet, rätten till sin egen kropp, sina egna livsval och sitt eget liv. Det är tvärtom vanhedrande för den som utövar förtrycket. Hederskulturen är vår tids jämställdhetsfråga och det är dags för riktiga åtgärder för att stoppa den.

Marta Obminska

Riksdagsledamot för Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!