Har Livsmedelsverket vodkafavoriter?

Livsmedelsverket ska inte ta fram regler som gynnar en enskild producent på bekostnad av alla andra, skriver Christofer Fjellner.

26 februari 2015 09:31

Svensk vodka är en världskänd och mycket framgångsrik exportvara. För att stärka marknadsföringen av svensk vodka på den internationella marknaden vill nu EU-kommissionen ge vodkan en så kallad "geografisk indikation", ett slags varumärkesskydd. I detta syfte har Livsmedelsverket fått i uppdrag att ta fram en definition av svensk vodka.

Men Livsmedelsverket har valt en definition som stänger ute 45 procent av den svenska vodkan. Detta är ett typexempel på att blott Sverige svenska byråkrater har.

Jag är ingen anhängare av geografiska indikationer i lagstiftning. De är inte sällan ett nytt uttryck för protektionism där de inhemska varorna ska skyddas från konkurrens. Jag anser att konsumenterna själva ska få avgöra om det finns ett värde i att vodkan man dricker har tappats på flaska i Sverige. Det behöver inte politiker och byråkrater lägga sig i.

Men om vi överhuvudtaget ska ha geografiska indikationer måste det vara ett krav att det åtminstone inte sätter käppar i hjulet för de svenska producenterna.

Termen “svensk vodka” har varit ett skyddat namn ända sedan Sverige gick med i EU för 20 år sen. Under hela den här tiden har termen aldrig blivit definierad, men just nu pågår en process om att närmare definiera vad “svensk vodka” innebär. Och det är här den byråkratiska klåfingrigheten kommer in.

Den svenska mydighet som är ansvarig för detta, Livsmedelsverket, har lämnat ett förslag till EU-kommissionen där all "svensk vodka" inte bara ska innehålla svenska råvaror, utan även spädas med svenskt vatten och buteljeras i Sverige.

Det är en lovvärd men onödigt snäv definition. Att producera vodka i Sverige som buteljeras i USA urholkar knappast begreppet. Eftersom en stor del av svensk vodka går på export ökar kostnaderna – både ekonomiska och miljömässiga – kraftigt om man måste transportera både vatten och flaskor över Atlanten.

Livsmedelsverket inte ens verkar vilja konsultera de svenska producenterna. Bakom lykta dörrar har myndigheten tagit fram kriterier utan att ens prata med de som faktiskt tillverkar vodka i Sverige. Men det verkar ändå som att Livsmedelsverket haft en vision som de gärna vill förverkliga.

Livsmedelsverkets generaldirektör har framhållit att Åhus, där Absolut vodka tillverkas, kan bli Sveriges champagne och förknippat med kvalitet. Gärna det, men det borde vara upp till de som marknadsför Absolut Vodka.

Svenska byråkrater ska inte ta fram regler som gynnar en enskild producent på bekostnad av alla andra. Livsmedelsverket ska i stället fokusera på att ta fram regler som fungerar för andra svenska vodkaproducenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!