Gott nytt fiskeår

2017 är ett viktigt år för ett globalt, hållbart fiske, skriver Isabella Lövin, Sven-Erik Bucht och Ann Linde.

27 december 2016 00:30

På samma sätt som man en gång trodde att jorden var platt har man trott att haven är oändliga. Hur mycket man än fiskade skulle det ändå alltid finnas fisk. Hur mycket skräp man än slängde ut i haven skulle det ändå aldrig komma tillbaka.

Nu vet vi att vi hade fel. Enligt FN:s siffror är nästan 60 procent av världens fiskebestånd fullt utnyttjat eller överfiskat.

En fullständig överblick saknas, eftersom runt 15 procent av det globala fisket sker illegalt. Siffrorna är skrämmande. Ett levande hav med hållbara fiskbestånd är centralt för havets ekosystem men också för världens livsmedelsförsörjning.

Fiskbestånden känner inte några nationsgränser, överfiske är en global utmaning och därmed alla länders ansvar.

Liksom i klimatfrågan är de viktigaste framstegen bara möjliga genom internationellt samarbete. 2017 blir ett viktigt år för det hållbara fisket genom processer i såväl FN som WTO.

När FN i september 2015 antog Agenda 2030 fanns hållbara hav med som ett av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Det är en stor framgång att ansvaret för världshavens många komplexa utmaningar nu på allvar har flyttats upp på den globala dagordningen.

Hållbarhetsmål 14, om bevarandet av haven och de marina resurserna, är helt centralt i det internationella arbetet som nu fått ny kraft.

Därför har den svenska regeringen tillsammans med Fiji tagit initiativ till en stor FN-konferens om mål 14 i New York i juni 2017. Konferensen, dit uppemot 8 000 delegater från hela världen väntas komma, blir den första på hög nivå som fokuserar på ett enskilt mål i den nya hållbarhetsagendan. Konferensen fokuserar på det som världen redan enats kring och ännu inte lyckats genomföra, men också på nya utmaningar som plastskräp och försurning.

I dag finns inget FN-organ som jobbar med haven på ett samlat sätt. Därför behövs konferensen, för att samla momentum och driva på arbetet som hittills gått alldeles för långsamt.

En av de viktigaste åtgärderna för att nå hållbarhetsmål 14 är att förbjuda fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

Här spelar förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen, WTO, en avgörande roll. Regeringen, genom oss tre undertecknande statsråd, skrev nu i december brev till EU-kommissionen i syfte att EU ska ansluta sig till FN-organisationernas (Unctad, FAO och Unep) gemensamma uttalande om förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

Syftet är att få ytterligare fart på förhandlingarna för en multilateral överenskommelse i WTO.

En överenskommelse om förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske bör finnas med på dagordningen inför WTO:s nästa ministerkonferens som sker i Buenos Aires i december 2017. Sverige har också bidragit till en studie som ska analysera hur resultatet i WTO-förhandlingarna om fiskesubventioner kan gynna de fattigaste länderna.

Det är viktigt att se att framsteg är möjliga när man jobbar ihop internationellt. Sverige har länge drivit på för att EU ska ha ett större fokus på hållbarhet i fiskeförvaltningen. Arbetet ledde till flera viktiga förändringar i mer hållbar riktning när EU:s fiskeripolitik reformerades år 2013.

Sedan dess har flera av EU:s gemensamma bestånd återhämtat sig och fiskas nu på hållbara nivåer.

Sverige har också länge arbetat aktivt för att göra EU:s fiskepartnerskapsavtal med utvecklingsländer mer hållbara. Exempelvis ställs det numer krav på att EU-fartyg enbart får fiska om det finns ett dokumenterat överskott av fisk. En fastslagen andel av betalningen för fiskerättigheterna ska också gå till att utveckla och stärka utvecklingsländernas nationella fiskeriförvaltning.

Friska hav och livskraftiga fiskbestånd är grundläggande för vår miljö och för att bekämpa fattigdom, trygga livsmedelsförsörjning och skapa välstånd för miljoner människor. Nästa år kommer världens länder ha chans att ta beslut som kan stödja en hållbar utveckling i världen. Regeringen kommer under 2017 att fortsätta arbeta aktivt för att nå framsteg som säkrar levande hav med hållbara fiskbestånd – i New York i juni och i Buenos Aires i december.

Isabella Lövin

minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat (MP)

Sven-Erik Bucht

landsbygdsminister (S)

Ann Linde

EU- och handelsminister (S)

Fiske

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!