Gör värderevolution

För att förebygga otrygghet behöver vi satsa på familj, skola och värdegrund, skriver Jonas Segersam.

25 maj 1916 14:13

Vår partiledare Ebba Busch Thor brukar prata om ett Sverige byggt på gemenskap, förtroende och tillit. Det är lätt att fastna i detaljer när vi ska åtgärda samhällsproblemen, men vi kristdemokrater vill fokusera på de värderingar som kan bygga ett tryggare samhälle som klarar svåra prövningar. Sverige har under lång tid misslyckats med att bygga upp strukturer som klarar turbulens såsom en orolig omvärld och den stora flyktingströmmen vi nu står mitt i.

Den akuta bostadsbristen framtvingar diskussioner om ”vi eller de”. Vilka får bostäder först? Det är egentligen inte konstigt att det uppstår splittringar eller att det blir grupperingar.

När samhällsstrukturer knakar i fogarna uppstår osäkerhet. Tryggheten brister och oron ökar i befolkningen, därför måste politiken tänka både stort, smått – och snabbt. En tydlig signal om att något är fel är de ökade fallen av brottslighet på allmänna platser. Rån vid centralen, stenkastning i Gottsunda och våldtäkter på vägen hem från festen. Alla varningsklockor borde ringa.

Att i detta läge sätta upp trygghetskameror vid utsatta områden är en åtgärd god nog – men det löser inte de underliggande problemen.

Ökad brottslighet är en indikation på att något inte fungerar, att den grundläggande tilliten i vår samhällsgemenskap saknas.

Därför kan vi inte nöja oss med bara quick fix-lösningar, vi måste våga ta itu med de verkliga orsakerna till varför otryggheten växer. Vi måste våga ställa de obekväma frågorna. Hur ser vi till att färre tappar hoppet om framtiden och börjar bryta ned samhällsgemenskapen?

Vi tror att det finns två grundbultar i att förhindra att unga människor hamnar i utanförskap som leder till otrygghet på Uppsalas gator.

1. Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, som växer upp till att bli tryggare vuxna. Alla barn behöver en trygg omgivning och bli älskade av sina föräldrar. Oavsett hur familjekonstellationen ser ut är det viktigt att den är stabil. Undersökningar har visat att många uppslitande bråk inom familjer beror på problem med ekonomin, andra orsaker som tär på relationen är osäkra anställningar eller arbetslöshet.

Därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop, att orka. Att ha tålamod.

Vi behöver fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar. Det tar tid, men det är den grunden vi måste orka bygga.

2. Den andra grundbulten är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut gymnasiet med fullständiga betyg leder ofta till en osäker framtid, med sämre möjligheter till jobb och högre risk att hamna i långvarigt utanförskap. Om lärarna aldrig hinner bygga stabila relationer med elever och föräldrar riskerar eleverna att aldrig nå sin fulla potential, och om skolhälsan brister i tillgänglighet riskerar fler att aldrig få hjälp.

För att förebygga otryggheten behöver vi en värderevolution.

Ansvar, tillit, relationer, gemenskap och dygder behöver åter lyftas upp som nödvändiga normer för samhällsbygget. Vi behöver bygga på de nära, små gemenskaperna som familj och skola för att inte hamna fel.

Genom ett lägga rätt grund kan vi skapa ett innanförskap för frustrerade nyanlända som väntar på att överhuvudtaget få börja i skolan, och även för redan etablerade svenska ungdomar som inte finner det mödan värt att gå till skolan eller söka ett jobb.

Starka familjer, fungerande skolor och en stark värdegrund. Det vill vi jobba utifrån när vi åter gör Uppsala till en trygg plats att bo och verka i, för alla.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

Trygghet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!