Gör Sverige till hub

Sverige bör lansera sig som en inbjudande forskningsnation med unika och världsledande anläggningar, skriver tre moderater.

22 april 2017 00:30

Sverige är en kunskapsnation. Vår befolkning är välutbildad, vården är modern och vår industri är högteknologisk.

Men då världen i dag tävlar om de allra bästa kunskaparna måste också Sverige jobba mer strategiskt.

Det handlar om att fortsätta öka kvaliteten i hela utbildningskedjan men också att blicka utanför landets gränser och bli en mer aktiv aktör internationellt. Moderaterna har visionen att Sverige ska bli en attraktiv forskningshub som kan locka och behålla de allra främsta.

Under alliansregeringen satsade Sverige stort på forskning men då byggdes också flera världsledande forskningsanläggningar.

Det handlar till exempel om Sci LifeLab i Stockholm och anläggningarna Max IV och ESS i Lund. Anläggningar där även Uppsala universitet är delägare.

Dessutom finns det många mind­re anläggningar lokaliserade till våra lärosäten. Allt detta är värdefulla tillgångar som också är en utmärkt möjlighet för att attrahera forskartalang och experter från andra länder.

Det är därför viktigt att Sverige tar vara på denna chans som kan ge såväl excellens i forskning, som resultera i innovationer och affärer.

Moderaterna beklagar att rege­ringen i sin forskningsproposition saknar såväl strategi som vision för hur svensk forskning kan bli mer framgångsrik och Sverige mer attraktivt, som internationellt centra för forskning och innovation. Nej, inte ens Brexit har fått regeringen att tänka till medan Frankrike direkt erbjöd brittiska universitet att etablera sig där.

Till skillnad från regeringen anser Moderaterna att Sverige snarast ska utarbeta en övergripande strategi för hur man ska kunna utveckla potentialen i internationalisering och det värde som svensk forskningsinfrastruktur då kan utgöra. En strategi som tar ett helhetsgrepp i frågor som rör alltifrån att stimulera mobilitet och kunna behålla och locka experter till vårt land men som också kan erbjuda ett bra näringslivsklimat och goda affärsmöjligheter.

Samtliga av de tidigare nämnda anläggningarna väntas nämligen locka många gästforskare.

Prognosen för Max IV och ESS är att de kommer att ta emot 2 000 respektive 3 000 gästforskare per år då de är i full drift. Det är en enorm och imponerande möjlighet och en satsning som kommer att öka svensk konkurrenskraft. Men med tanke på det näraliggande Danmark är det viktigt att Sverige lyckas framstå attraktivt när det gäller att rekrytera expertkompetens. Goda levnadsvillkor i form av tillgång till bostäder, barnomsorg och engelskspråkiga skolor (till exempel IB-programmet), jobb till medföljande partner etcetera är alla viktiga delar i detta, men naturligtvis också goda löne- och skattevillkor.

För att kunna vara en relevant aktör på den globala kunskapsmarknaden är det viktigt att Sverige kan erbjuda konkurrenskraftiga och förutsägbara villkor för såväl studenter, experter och företag.

Då ökar också förutsättningarna för att investeringar landar i Sverige med jobbskapande effekter som resultat. Moderaterna menar att Sverige, med alla de goda värden som vårt land representerar i form av hållbar livsmiljö, robust infrastruktur samt invånare med språkvana och hög kompetens, kommer att vara attraktivt för omvärlden.

Att lansera sig som en inbjudande forskningsnation där det också finns tillgång till unika och världsledande forskningsanläggningar, kort sagt en forskningshub, skulle ge Sverige goda förutsättningar att tillsammans med olika samarbetsparter driva och medverka i forskning och innovationer, som ger framtida tekniksprång parat med ansvar för framtiden.

Betty Malmberg, riksdagsledamot (M) för Östergötland

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Håkan Kingstedt, ledamot (M) Moderaternas företagarråd, region Uppsala

Forskning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!