Ge oss bättre villkor

Prioritering av bemanning och arbetsmiljö skulle öka vår möjlighet att arbeta för en god hälsa för kvinnan, barnet och familjen utan att vi själva blir sjuka av stress, skriver åtta barnmorskor.

9 maj 2019 18:00

Som UNT rapporterat (3/5) har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen beslutat att tilldela Region Uppsala nästan 60 miljoner kronor för att förbättra vården före, under och efter graviditet. Med dessa medel bör man prioritera barnmorskors arbetsmiljö då den nuvarande arbetssituationen är ohållbar och innebär risker för kvinnor, barn och barnmorskors hälsa. En sådan satsning skulle leda till en säkrare vård samt möjlighet för Region Uppsala att behålla sina barnmorskor.

Vilka problem ser vi idag?

På barnmorskemottagningarna begränsas barnmorskornas möjlighet att stötta den gravida kvinnan på grund av att arbetsuppgifterna blivit fler utan att motsvarande extra tid avsatts.

På förlossningen ansvarar varje barnmorska för flera födande kvinnor samtidigt och har dessutom mottagningspatienter vilket gör det omöjligt att ägna sig helhjärtat åt den födande kvinnan. På BB har arbetsuppgifterna ökat utan att antalet barnmorskor blivit fler och denna tuffa arbetsbelastning har gjort det är svårt att behålla erfaren personal.

Hur löser vi problemen?

En prioritering av bemanning och arbetsmiljö, precis så som SKL önskar, skulle öka vår möjlighet att arbeta för en god hälsa för kvinnan, barnet och familjen utan att vi själva blir sjuka av stress.

Tre saker är extra viktigt att prioritera.

1. Visa respekt, omsorg och förståelse för de anställda. Behovet av erfaren personal är enormt. Fråga den enskilde medarbetaren vad som skulle göra att hen klarar av att arbeta inom Region Uppsala fram till pension.

2. Öka grundbemanningen och minska antalet helgpass per barnmorska. Detta skulle göra arbetet som barnmorska mer attraktivt, men också ge möjlighet att kunna fokusera på en födande kvinna i taget på förlossningen. Barnmorskor på BB ska inte behöva ansvara för 14 patienter samtidigt. På barnmorskemottagningen skulle det finnas tid för både behandling, omsorg och uppföljning.

3. Ge barnmorskor inom Region Uppsala en markant löneförhöjning, oavsett arbetsplats, så att lönen motsvarar det stora ansvar för människoliv som en barnmorska bär. 4,5 års högskolestudier och arbetslivserfarenhet måste löna sig!

Barnmorskor som trivs, som har bra arbetsvillkor samt konkurrenskraftiga löner vill och orkar arbeta vidare!

Vi ser nu fram emot en dialog kring hur vi bäst använder pengarna från SKL och regeringen, så att vi faktiskt får en ökad bemanning och en bättre arbetsmiljö. Något som inte bara kommer gynna personalen utan även kvinnorna, barnen och familjerna!

Maria Wickström, barnmorska BB, doktorand Uppsala universitet och förtroendevald Barnmorskeförbundet Uppsala

Emma Eriksdotter Lööv, barnmorska Svartbäckens BMM, förtroendevald och styrelsemedlem Barnmorskeförbundet Uppsala

Johanna Skoglund Jobs, barnmorska Gynmottagningen och Kvinnofridsenheten samt styrelseledamot Barnmorskeförbundet Uppsala

Ann-Sofie Brosché, barnmorska BB och förlossning samt styrelseledamot Barnmorskeförbundet Uppsala

Kajsa Johnsson, barnmorska BB och förtroendevald Barnmorskeförbundet BB

Evelina Holtby, barnmorska BB och förlossning samt ordförande Barnmorskeförbundet Uppsala

Elin Ternström, barnmorska och med dr Uppsala universitet och suppleant i Barnmorskeförbundet Uppsala

Evelina Bäccman, barnmorska BB och förlossning samt styrelseledamot Barnmorskeförbundet Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!