Ge barnen vård i tid

Det rödgröna styret i Region Uppsala har tittat på medan BUP-mottagningar stängts runt om i länet, skriver liberalerna Malin Sjöberg Högrell och Filip Jovicic.

20 februari 2018 00:00

Liberalerna anser att det är oacceptabelt att barn och ungdomar måste vänta i flera månader eller år innan de kan få kontakt med BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) för att få träffa en psykolog och få en diagnos. Liberalerna anser att en bättre samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och vården behövs för att tidigare identifiera barn som mår dåligt och för att kunna sätta in tidiga insatser. Det gynnar barnet och familjen.

Att vänta på att få en kontakt med BUP tär på såväl barnet som på föräldrarna. En väntan som leder till att barnet som är sjukt mår allt sämre och riskerar att missa skolan och komma efter. En väntan som leder till att föräldrar måste sjukskriva sig för att ta hand om sitt barn. En väntan som leder till oro, hur svårt ska det vara att få hjälp och få mitt barn friskt igen?

En väntan som leder till oro och stress. En väntan som gör syskon, mor- och farföräldrar och vänner bekymrade. Bara via bekantskapskretsen har det senaste året tre olika vänner drabbats av att det är svårt att få tid hos BUP. Och väntan de beskrivit har varit outhärdlig. Tårarna har inte varit långt borta när de berättat hur de bara vill få hjälp till sina barn.

Antalet barn och ungdomar som behöver söka hjälp hos BUP ökar, de senaste tio åren har har psykisk ohälsa hos barn upp till 17 år ökat med 67 procent. För unga kvinnor i åldern 18 till 24 år är siffrorna ännu sämre, där är ökningen 84 procent. Psykisk ohälsa drabbar mer än var annan ungdom. Att då behöva vänta månader eller år på att få en tid för att få en diagnos är oacceptabelt. I hela landet är det cirka 190 000 barn och ungdomar som har någon form av psykisk ohälsa.

Det betyder att omkring tio procent av våra barn och ungdomar har någon form av psykisk ohälsa. I en grupp av 30 barn betyder det att tre barn lider av psykisk ohälsa. Att arbeta mer förebyggande är viktigt, vuxna måste utbildas på psykisk ohälsa.

Regeringen har satt upp som mål att alla sökanden ska erbjudas ett första besök hos BUP inom 30 dagar och därefter få en fördjupad utredning inom ytterligare 30 dagar. I Region Uppsala var det bara 44 procent som fick en första tid inom 30 dagar under 2017. Det är en konsekvens av att de styrande i Region Uppsala (S, MP) bara har tittat på medan BUP har stängts runt om i länet sedan 2016 och att BUP-verksamheten har centraliserats till Uppsala.

Mottagningarna som tidigare fanns i Enköping, Tierp och Östhammar har lagts ned. Det beslutet har fått förödande konsekvenser för barnen i regionen som har psykisk ohälsa. Det är mycket snack och lite verkstad från majoriteten i den här frågan.

Vi liberaler vill att barn och ungdomar får den vård de behöver om de har psykisk ohälsa. Vården ska vara nära barnen och ha hög kvalitet. God hälsa är viktigt för varje människa. Det ger oss frihet och kraft att kunna förverkliga våra drömmar. Liberalerna vill bidra till en god hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Det vill vi göra genom att:

1. Öka samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och vården. När ett barn mår dåligt behöver de som träffar barnet sätta sig ned och gemensamt reda ut hur de ska hjälpa.

2. Återinför BUP på vårdcentraler i Tierp, Enköping, Östhammar – att ha vården nära är A och O.

3. Förenkla kontakten med vården – husläkaren ska vara navet i kontakten med övriga vården.

4. Arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa genom till exempel familjerådgivning och undervisning.

5. Första linjens vård ska vara likvärdig i hela Region Uppsala – unga ska snabbt kunna få hjälp och stöd via elevhälsa, primärvård, samtalsmottagning, ungdomsmottagning.

6. Regionen måste kunna rekrytera i hela länet – möjliggör kombination av pendling och arbete.

Malin Sjöberg Högrell
regionrådskandidat Uppsala (L)

Filip Jovicic
tredje namn till regionfullmäktige (L)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!