Från klimatstrejk till klimathandlingar

Politiken har en avgörande roll för den gröna omställningen, skriver Rickard Malmström (MP).

29 mars 2019 01:00

”Tack för er vrede. Det är ur den kraften kommer till förändring.” För två veckor sedan stod jag på Forumtorget och lyssnade på ärkebiskop Antje Jackelén när hon talade till klimatstrejkande skolelever och Uppsalabor i alla åldrar. Klimatstrejken i Uppsala var en av 2 200 manifestationer i 123 länder över hela världen den dagen för en klimatpolitik som lever upp till Parisavtalet.

Att Greta Thunberg kan inspirera hundratusentals unga över hela världen inger hopp.

Klimatutmaningen är stor och vi måste tillsammans göra vad som krävs. Som politiker har vi ett ansvar för att möta ungdomarnas vrede och oro över klimatförändringarna med politiska åtgärder både på lokal och nationell nivå.

Miljöpartiet har i regering fått en klimatlag på plats, med tydliga mål för hur utsläppen ska minska i Sverige. Vi har gjort historiska satsningar på klimatinvesteringar, höjt klimatskatterna, infört en flygskatt och lagändringar som gör det enklare och lönsammare att producera och sälja förnybar energi i Sverige. Men mer åtgärder krävs.

I Uppsala visar vi vägen och utnämndes förra året, som första svenska stad, till världens bästa klimatstad av Världsnaturfonden.

Uppsala fick priset framför allt för arbetet med förnybar energi, hållbara transportsystem och samverkan med näringslivet. Trots att Uppsala är en relativt liten stad internationellt sett tjänar vi nu som global förebild.

Vi har världens tuffaste klimatmål som omfattar hela kommunen som geografiskt område: ”Fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.” Vi har tagit ett miljö- och klimatprogram med tio etappmål på vägen, bland annat stora satsningar på solenergi, 100 procent ekologisk mat 2023, utfasning av fossil plast till 2030, energieffektivisering och minskning av klimatpåverkan vid nybyggnation.

Utsläppen från trafiken är en utmaning. Kommunens egen fordonsflotta kommer att vara fossilfri 2020.

Men enligt kommunens mål ska även alla andra person- och lastbilar och arbetsmaskiner vara fossilfria 2030. I Uppsala kommun ska den sista droppen bensin och diesel rinna före 2030. Här krävs insatser både av den lokala och nationella politiken. Vi måste bygga ut laddstolpar och tankställen för biogas i hela kommunen. Vi måste byta ut flyget mot tåget när vi ska resa på tjänste- och arbetsresor i Europa.

Att satsa på en fungerande kollektivtrafik, cykling och gångtrafikanter är en viktig pusselbit. Avgörande steg har tagits för att börja bygga spårväg i staden och beslutet om flera spår mellan Uppsala och Stockholm gör det möjligt att bygga flera stationer för tågen.

Uppsala har redan utsetts till bästa cykelstad för omfattande insatser.

Snart kommer kommunens första cykelgarage vid Resecentrum att stå klart. Men det finns mycket kvar att göra för att fler Uppsalabor ska välja cykeln. Vi måste reservera fler gator för gång och cykel. För att Uppsala ska växa hållbart måste bostadshus och idrottsanläggningar byggas mer i trä och som lågenergihus. Vi måste ha gröna och blå ytor mellan husen. Träd och annan växtlighet och vattenstråk är viktiga både för att ta upp koldioxid och möta klimatförändringarna.

Den här veckan arrangerar Uppsala kommunen en Klimatvecka med inspirationsdagar för organisationer, företag, politiker och allmänhet.

Ska vi kunna möta klimatutmaningen behövs en bred samverkan, ett brett engagemang och ansvar. Politiken har en avgörande roll för den gröna omställningen och Miljöpartiet kommer fortsätta vara den pådrivande kraften.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rickard Malmström

Ämnen du kan följa