Förvalta Fadimes arv

2 juli 2018 16:00

Inför strängare straff om brottet begås på grund av hedersmotiv. Höj kunskapen om hedersrelaterade frågor. Öka stödet till organisationer som arbetar med hedersfrågor. Det skriver Maria Weimer (L).

Tiotusentals människor, flickor och kvinnor, pojkar och män, lever i dag i ofrihet mitt i det svenska samhället. De övervakas i detalj av familjen eller av självutnämnda moralväktare. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. Flickor tvingas in i äktenskap med vuxna män och utsätts för oskuldskontroller. Flickor liksom pojkar känner oro och rädsla för att under loven bli bortgifta. De som trotsar löper stora risker. De hotas, utsätts för våld, och vissa får till och med betala med sitt liv såsom Fadime Sahindal fick 2002.

Allt detta för att upprätthålla en familjeheder som krockar med vårt sekulära och moderna samhälle.

Tack vare den kartläggning som TRIS genomfört på uppdrag av Uppsala kommun och Länsstyrelsen kan vi nu konstatera att problemet är allvarligt även i Uppsala. Det som många sedan länge befarat är nu äntligen kartlagt.

Vi liberaler värnar individen före kollektivet. Ingen människa ska av sin omgivning hindras att utöva sina självklara rättigheter och möjligheter. Det gäller alla oavsett kön, ursprung eller bostadsort och det gäller alla oavsett om man är medborgare, nyanländ eller asylsökande. Kultur eller religion får aldrig användas som ursäkt för att upprätthålla förtryckande sedvänjor.

För att kunna motverka hedersvåld är det första steget att ha en tydlig analys av vad som ligger bakom. Av ideologiska skäl eller av missriktad välvilja förekommer det fortfarande, särskilt på politikens vänsterkant, att mekanismerna bakom denna form av våld osynliggörs eller att det öppet förnekas att hedersrelaterat våld och förtryck ens existerar som en särskild företeelse.

Liberalerna har i över 15 år drivit på i kampen mot hedersförtryck. I början blev vi utskällda och kallade för rasister för att vi vågade beskriva problem som fanns i invandrarkretsar. I dag har nästan alla partier vaknat till liv och insett hur viktigt det är att vi står upp för de flickor och pojkar som drabbas.

I riksdagen arbetar vi hårt för att driva frågorna framåt.

I Liberalernas budgetalternativ i riksdagen har vi gjort en särskild satsning om en halv miljard kronor under fyra år för att stärka och permanenta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dessa medel innebär en bred ambitionshöjning som ska få genomslag i hela samhället.

Alltför få anmälningar av hedersrelaterade brott leder till åtal. Detta måste förändras. Liberalerna anser att anmälningar av hedersrelaterade brott alltid måste utredas, något som gör att stöd och skydd till brottsoffret avgörande. Hedersrelaterade brott ska alltid falla under allmänt åtal.

Kunskapen om hedersrelaterade frågor måste öka i hela samhället.

Det handlar till exempel om personal inom polis och domstolar liksom inom vården. Och alla kommuner måste kunna ge hjälp till den som drabbas. Det kan handla om att skolpersonalen fångar upp signaler om att något inte står rätt till, eller om att socialtjänsten sätter in hjälp till den som är hotad. Och det måste finnas ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck.

Vi vill införa en så kallad Lex Fadime, strängare straff om brottet begås på grund av hedersmotiv.

Vi vill också att utvisning alltid ska prövas av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott. De som lever under hot måste få ökat skydd till exempel genom permanent skyddad identitet.

Lagen mot barn- och tvångsäktenskap måste skärpas. Liberalerna har bidragit till att skärpa lagstiftningen men det finns fortfarande luckor i lagen som behöver täppas till.

Bortgifta barn som kommer till Sverige ska aldrig räknas som gifta enligt svensk lag.

Det ska vara straffbart att planera för att tvinga en ung tjej att gifta sig under en utlandsresa, även om äktenskapet inte blir verklighet. Och socialtjänsten ska kunna larma om reseförbud för de familjer där det finns misstanke om planerat barnäktenskap.

Könsstympning är förbjudet, men trots att lagstiftningen är kraftfull används den inte. Kunskapen måste därför öka och resurser prioriteras för att alla flickor ska kunna växa upp i frihet. Könsstympning måste bekämpas kraftfullt både i skola, hos polis, åklagare och inom sjukvården.

Organisationer som arbetar med hedersfrågor måste få ökat stöd.

De gör ett viktigt arbete för att stötta offren och för att sprida kunskap. Men inga pengar ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Uppsala är Fadimes stad. Vi har därför ett extra stort ansvar att föra hennes arv vidare, att sprida kunskap om det hedersmord hon utsattes för och att förhindra att hedersförtryck lever vidare. Vi får inte glömma Fadimes ord om hedersutsatta unga: "Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem".

Maria Weimer, riksdagsledamot Liberalerna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!