Förstatliga skolan

Landets kommuner har inte den kompetens skolan behöver, skriver Jan Björklund (bilden) och Ismail Kamil.

3 september 2014 11:31

Att förstatliga skolan bör vara nästa steg i vårt arbete med att återupprätta kunskapsskolan. Sedan maktskiftet 2006 har Folkpartiet och alliansen reformerat den svenska skolan och nu pågår den största omläggningen av skolan sedan 1840-talet.

Vi vill inte bara vända den negativa utvecklingen i skolan. Vi vill att Sverige återigen ska vara i topp i de internationella kunskapsmätningarna, men ska vi lyckas förbättra skolan så mycket kan inte kommunerna behålla ansvaret för skolan. De klarar inte av det uppdraget.

Kommunaliseringen av skolan , att kommunerna tog över ansvaret från staten, i början på 1990-talet var en ödesdiger reform som genomdrevs Socialdemokraterna, under Göran Perssons tid som skolminister, med stöd av bland annat Vänsterpartiet.

Reformen har varit förödande för läraryrkets status och har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Lärarna, de som har Sveriges viktigaste jobb, har inte fått de löneökningar de förtjänar utan har fått stå tillbaka för andra yrkesgrupper. Inte heller har kommunerna satsat på fortbildning eller karriärmöjligheter för lärare. Lärarnas yrkeskunnande har nedvärderats när kommunerna har anställt obehöriga lärare och haft synsättet att lärarna inte har något att lära ut; i stället skulle eleverna ägna sig åt eget arbete. Det i sin tur har försämrat resultaten i skolan.

Kommunaliseringen har alltså bidragit till såväl sämre status för läraryrket som de sjunkande kunskapsresultaten.

Dessutom gör kommunaliseringen att hur det går för dig i skolan beror på var i landet du bor. Det finns enstaka kommuner som utvecklar och prioriterar skolan, men långtifrån alla. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat och hur mycket en kommun satsar totalt på en elev under grundskolans nio år kan variera med en halv miljon kronor.

Sanningen är den att landets 290 kommuner inte har den kompetens och handlingskraft som skolan behöver. Var för sig kan de inte lyfta resultaten. Istället efterfrågas statliga insatser varje gång ett problem i skolan uppmärksammas.

Tack vare Folkpartiet har staten tagit ett allt större ansvar för skolan, med högre lärarlöner, satsningar på fortbildning, skärpta krav på kommunerna och ökad tillsyn. Men dubbelkommandot måste bort. Det ska vara en aktör som ska ha hela ansvaret för att eleverna når målen och lär sig så mycket som möjligt, oavsett bostadsort. Alla elever ska få samma chans. Därför måste skolan förstatligas.

Jan Björklund

utbildningsminister (FP)

Ismail Kamil

riksdagsledamot (FP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!