För lätt vara kriminell i Sverige

Det är för lätt att vara kriminell i Sverige och det ska Moderaterna ändra på, skriver Marta Obminska.

21 september 2017 14:00

Den 5 september presenterade Moderaterna sitt kriminalpolitiska program som det ska beslutas om på arbetsstämman i oktober. Det är ett gediget och noggrant genomfört arbete där vi har tagit fasta på de problem som Sverige, och i många fall vårt län, dras med i dag och som regeringen allt för länge har nonchalerat. De problem som vi ser är ingenting som kommer försvinna på ett halvår med punktinsatser, utan det kommer krävas ihållighet och ett kontinuerligt arbete på bred front för att motarbete de kriminella krafter som i dag finns och har rotat sig i samhället.

Moderaterna har därför presenterat sin starkaste reformagenda för lag och ordning på ett decennium.

Vi föreslår inte bara kända satsningar som höjda polislöner och att Sverige ska få 5 000 fler poliser och lika många civilanställda till år 2025. Vi skärper också straffen och tar bort mängdrabatten. Det är för lätt att vara kriminell i Sverige i dag.

Vi har ett brett reformpaket därför att i den här typen av verksamhet kan man inte göra punktinsatser och förvänta sig storslagna resultat. Ett av de områden som jag jobbat med är hedersrelaterat förtryck och våld. En fråga som är ytterst svår och ibland känslig men som vi inte kan ignorera. Det är ett tecken på regeringsduglighet att ta sig an utmaningar och svårigheter, inte ducka och mörka.

Moderaterna förslår därför ett flertal förslag för skärpta insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld, våld i nära relationer samt sexualbrott.

Det handlar bland annat om att införa en egen brottsrubricering för hedersbrott, införa hedersmotiv som en försvårande omständighet och i större utsträckning skydda offren genom ökat skydd och hjälp.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att värna individens frihet krävs att vi har en fungerande rättsstat. Människor som flyr hit från förtryck och diskriminering ska inte behöva utstå samma brott som de en gång flydde från. Medborgare i Uppsala län och Sverige ska inte behöva utsättas för brott som inte blir uppklarade. Det är för lätt att vara kriminell i Sverige och det ska Moderaterna ändra på.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län, ledamot konstitutionsutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!