Fel signal om yrkesutbildningar

Uppsala kommun borde föra en dialog med byggindustrin om utbildningsbehov. Istället har vi via via media tagit del av förslag om att lägga ner utbildningar, skriver tolv representanter för byggindustrin i Uppland.

22 april 2015 10:34

Det är med stor besvikelse vi som företräder Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) i Uppland tagit emot beskedet om nedläggningen av Bolandgymnasiet och utbildningen för anläggningsmaskinförare. Vi har svårt att förstå att politiker inte vill diskutera en sådan viktig fråga med oss i branschen innan ett avgörande beslut fattas.

De yrkesförberedande utbildningarna i Uppsala kommun har under en längre tid tappat i status. När man dessutom väljer att flytta och lägga ner flera yrkesinriktade utbildningar ger det fel signal. Är det så att kommunen främst prioriterar teoretiska utbildningar?

BYN har som de flesta andra fått veta via media att utbildningsnämnden tänker lägga ner gymnasieutbildningen för anläggningsmaskinförare på Bolandgymnasiet. Anledningen sägs vara minskat söktryck och att utbildningen är för dyr. Men som det ser ut i dag och har sett ut under de senaste åren har utbildningen varit fullbelagd och andelen elever som har fått jobb efter utbildningen är hög.

Vi är övertygade om att det kommer att bli ett stort problem för byggföretagen att rekrytera nya maskinförare, inte minst nu när Uppsala är den ort i Sverige som bygger flest bostäder. Då behöver vi också infrastruktur, vägar, vatten, avlopp et cetera. För det krävs det anläggningsmaskinförare. Branschen har även en del äldre maskinförare som går i pension och som behöver ersättas inom kort.

Om utbildningen läggs ner finns närmaste maskinförarutbildningar så långt bort som i Upplands Bro och i Sandviken. Som en sidoeffekt skulle även vuxenutbildningen för maskinförare i Uppsala försvinna.

Kommunen brukar ofta påtala hur viktigt det är med ett gott samarbete mellan utbildningsgivare och branschen. Därför vill vi i BYN Uppland uppmana utbildningsnämnden att tänka om och föra en dialog med oss om hur vi tillsammans kan lösa problemet.

Styrelsen för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd Uppland:

Per Mangs, NCC (ordförande)

Bengt Westman, Byggnads (vice ordförande)

Katarina Andersson, Skanska

Fredrik Brunn, Rekab

Peter Eng, Byggnads

Rolf Hedlycke, SEKO

Mats Larsson, ME

John Lundberg, JM

Anders Ragnarsson, Sveriges Byggindustrier

Christer Sjödin, PEAB

Claes Wallin, Sveriges Byggindustrier

Viveka Windahl, SH Bygg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!