Fel köpa vindkraftverk

Svajig vindkraftspolitik riskerar skattebetalarnas pengar, skriver fem allianskommunalråd.

5 maj 2015 14:35

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Uppsala kommun vill på kommunstyrelsens sammanträde i dag besluta om att använda närmare 100 miljoner av Uppsalabornas pengar för att köpa vindkraftverk i andra kommuner.

Vi i alliansen är positiva till att kommunen investerar i klimatsmart energi. Vi uppskattar också att de rödgröna vill fortsätta det arbete som vi genomförde när vi var i majoritet för att öka användningen av grön el.

Vindkraft kan vara en utmärkt fortsättning på omställningen till mer grön el, men det innebär inte att Uppsala kommun behöver äga egna vindkraftverk. Att dessutom ensidigt välja just vindkraft blir ett utslag av miljöpartistisk plakatpolitik.

Vi anser att andra alternativ bör värderas, som exempelvis solkraft. Alliansen anser att Uppsala kommun i stället bör köpa klimatsmart el på den öppna marknaden, inte äventyra uppsalabornas välfärd i dyra och riskfyllda projekt genom att äga, underhålla och producera egen.

Att producera egen el med egenägda vindkraftverk är inte i linje med en kommuns huvuduppdrag. Eftersom det dessutom är en kostsam och riskfylld investering vill alliansen att den rödgröna majoriteten omprövar sitt förslag och i stället köper vindkraft på den redan existerande marknaden.

Att gå mot en grönare elanvändning kräver inte att kommunen själv blir producent av el, och part på marknaden. Det är fullt tillräckligt att styra om till att köpa el producerad av vindkraftverk som ett led i omställningen till en grönare politik.

Att köpa vindkraftverk är en stor investering. Kalkylen som presenteras av de rödgröna säger att en investering i två vindkraftverk kommer att ge en årlig besparing på upp till 5,5 miljoner kronor, men även att besparingen kan komma att uppgå till endast hälften. Detta efter att investeringskostnaden på cirka 100 miljoner kronor är avräknad, vilket beräknas ta 25 år.

Men på 25 år kan mycket hända, speciellt eftersom avskrivningstiden för vindkraftverk normalt är betydligt kortare. Dessutom bygger kalkylen på en produktionskostnad på 20-25 öre/kWh, medan branschen själva talar om att ny vindkraft kostar 50-60 öre/kWh att producera. Om så är fallet håller inte den presenterade kalkylen. Dessutom utvecklas klimatsmart energi snabbt och de vindkraftverk som byggs i dag kan vara föråldrade om bara några år när tekniken för vindkraft kommit längre och eller andra alternativa energikällor tagits fram.

Den beräknade kostnadsbesparingen blir då inte som utlovad och det är osäkert huruvida investeringen kommer att leda till någon vinst alls. Det är en relativt stor investering som ska göras utanför kommungränsen. Om investeringen sedan inte går med vinst kommer Uppsala kommuns skattebetalare tvingas att betala för förlusten.

Ett ambitiöst program har antagits av kommunfullmäktige under år 2014 för att nå våra högt uppsatta miljö- och klimatmål, mål som inte innehåller riskfyllda investeringar i egna vindkraftverk.

De rödgröna har dock gått händelserna i förväg och redan 2015 har man infört besparingar på 2,3 miljoner kronor för gatu- och samhällsmiljönämnden och 6,9 miljoner kronor för utbildningsnämnden. Detta motiverades med att köp av vindkraftverk skulle leda till att nämndernas kostnader för elförbrukning skulle minska med ovan nämnda belopp.

Redan idag, endast fem månader senare, vet vi att den kalkylen inte håller och att nämnderna i och med detta redan har gått miste om miljoner som kunde gått till Uppsalas skolor och vägar. Det skapar oreda i ekonomin och blir inget mindre än en smygbesparing.

Om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet trots alla risker går vidare med planerna på köp av egna vindkraftverk vill alliansen först se en tydlig och trovärdig riskkalkyl. Vi vill också se ett underlag som visar erfarenheter från andra kommuner som har vindkraft i egen regi. Det minsta som bör göras innan köp av vindkraftverk är en kontroll av vad som verkligen levereras och inte bara vad som utlovas.

Att arbeta för ett mer hållbart samhälle är viktigt, men var går gränsen i strävan dit? Vi tycker att det hela är mycket enkelt, vi är positiva till för klimatsmart energi. Däremot är det inte kommunens jobb att driva vindkraftverk.

Marta Obminska (M), kommunalråd

Therez Olsson (M), kommunalråd

Mohamad Hassan (FP), kommunalråd

Stefan Hanna (C), kommunalråd

Jonas Segersam (KD), kommunalråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!