En svag röst tystas

Uppsala Vård & omsorg borde inte ha hindrat en målgrupp de säger sig arbeta för, skriver Elin Lindberg

27 juli 1916 13:27

För en tid sedan rapporterades i media att Radio Fyris hindrats av chefer inom Vård & omsorg att följa och rapportera kring en konferens för personer med beslut om LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) runt sex, relationer och rättigheter som hölls i Uppsala våren 2016. Konferensen möjliggjordes av föreningen Kulturparken som i samarbete med FUB och Allmänna Arvsfonden driver ett flerårigt projekt för att personer med beslut om LSS ska få verktyg att hantera sina helt naturliga känslor kring sex, relationer och synliggöra de rättigheter de har. Dessa ämnen har av tradition sopats under mattan då man ansett att en person med till exempel utvecklingsstörning inte ska ha relation med någon annan och definitivt inte ha sex.

Agerandet att hindra Radio Fyris att bevaka konferensen anmäldes till Justitiekanslern, som utifrån de uppgifter de fått beslutat att lägga ner en förundersökning om man brutit mot yttrandefriheten. Med bakgrund att Vård & omsorg själva äger stationen Radio Fyris har de därmed befogenhet att styra vad som sänds.

Jag ifrågasätter inte svensk lagstiftning, men jag ifrågasätter starkt om en kommunal, skattefinansierad välfärdskoncern har agerat etiskt och moraliskt riktigt när man hindrar den målgrupp man arbetar för att identifiera och synliggöra sina behov och rättigheter. Är man inom Vård & omsorg påläst i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter? Personer med stöd enligt LSS har rätt, precis som alla andra, att bli kära, känna närhet och flytta ihop om de önskar. Utförare av insatser inom LSS behöver bli bättre på att stötta, coacha och möjliggöra att detta blir verklighet. Det gäller både kommunala utförare som privata.

Hösten 2009 fick jag som enhetschef för daglig verksamhet uppdraget att starta upp Radio Fyris som drivs inom insatsen daglig verksamhet i Vård & omsorg. Man hade då en bakomliggande tanke att låta målgruppen, som av tradition övervägande haft företrädare som fört deras talan, skulle få verktyg att själva driva frågor utifrån deras eget perspektiv.

Radio Fyris gick ut hårt och hade bland annat en välbesökt och uppskattad valbevakning i samarbete med TV4 Uppland under valåret 2010. Radio Fyris har med åren också lyckats belysa och lyfta frågan med den låga ekonomiska ersättning, hab-ersättningen, som då låg på 40 kronor om dagen under förutsättning att personen arbetade 5 timmar eller mer. Denna ersättning hade då inte förändrats på många år. Radio Fyris har efter flera debatter med politiker lyckats höja hab-ersättningen i Uppsala kommun och dessutom fått den indexreglerad.

Men utöver denna empowerment har man också fått mycket medial uppmärksamhet i samband med Musikhjälpen och i samband med besök av mediala profiler som Filip och Fredrik.

Radio Fyris bevakar också lokala sportklubbar och dess matcher, djupdyker i musikaliska genrer och hittar i intervjuer och diskussioner vinklingar på vardagliga ting man aldrig tänkt på. Länge var Radio Fyris unik över hela Sverige då stationen drevs som kommunal daglig verksamhet.

Jag anser att Vård & omsorgs agerande kring konferensen kring sex, relationer och rättigheter visar på ett ålderdomligt tänkande och ett maktmissbruk av chefer av välfärdsinsatser. Som chef och ledare för välfärdsinsatser har man inte enbart arbetsuppgifter att hålla budget i balans. Man ansvarar också för att möjliggöra utveckling av verksamheten och verka för ett aldrig avslutat kvalitetsarbete för den målgrupp man arbetar för.

Min förhoppning är att man både från politiskt håll samt inom de egna chefsleden ifrågasätter detta agerande. Ge tillbaka Radio Fyris sina möjligheter att få synliggöra, lyfta och möjliggöra förändringar enligt det syfte när man en gång tog beslut att starta stationen. Tysta inte en redan svag röst, utan ge målgruppen möjlighet att själva förändra sina förutsättningar.

Syftet med Radio Fyris är inte enbart att visas upp i samband med Musikhjälpen eller när Filip och Fredrik kommer på besök, stationen är en innovativ kraft i utvecklings- och kvalitetsarbetet av välfärdsinsatser.

Elin Lindberg
Före detta enhetschef för Radio Fyris, styrelsemedlem i Kulturparken samt förälder till två tonåringar som bägge har insatser enligt LSS

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!